Leder: Kejsersnit på mors ønske

Normalt ynder jeg ikke udtryk som "det er jo det, vi hele tiden har sagt”. Bagklogskabog bedreviden er sjældent gode udgangspunkter for fornyelse og forbedringer. Men bemærkningen lå altså lige for, da konklusionen og anbefalingerne fra arbejdsgruppen bag MTV-rapporten om kejsersnit på mors ønske, lå klar i slutningen af januar.
Rapportens hovedkonklusion er, ”at der bør gøres en yderligere indsats for at sikre, at kvindens første fødselsoplevelse bliver god” (citat fra rapporten).

Der er næppe mange, der vil påstå, at vi har undladt at gøre indsigelser dér, hvor fødselsforberedelse og jordemødres mulighed for at støtte kvinden optimalt under selv fødslen, er blevet uforsvarligt forringet.

Gode fødselsoplevelser kommer ikke af ingenting. De kommer af god forberedelse af familien, god indsats inden for sundhedsfremme og forebyggelse og af en målrettet indsats fra veluddannede professionelle fagfolk. For at det skal lykkes, skal de samme fagfolk have arbejdsbetingelser, der fremmer faglig udvikling og engagement, og som tillader de professionelle at yde deres bedste.

Rapporten er udarbejdet af Sundhedsstyrelsens MTV-afdeling og er blevet til blandt andet på opfordring af sundhedsministeren. Her i Jordemoderforeningen har vi også ventet med spænding på resultatet.

Der er to ting i rapporten jeg er særlig glad for. Jeg er glad for, at rapporten ikke lægger op til en sidestilling af den vaginale fødsel med kejsersnittet uden medicinsk indikation. De kendte skadevirkninger af et operativt indgreb taler fortsat for, at kejsersnittet bliver brugt med stor omtanke. Dertil kommer de mange uudforskede aspekter ved kejsersnittet, som stadig venter på at blive undersøgt. Set ud fra et etisk synspunkt har kvinden således ikke krav på at kunne vælge et kejsersnit, så længe det vurderes at vaginale fødsel er forbundet med færre risici for mor og barn end et kejsersnit.

Jeg er desuden glad for, at rapporten lægger op til, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området følges. Det vil blandt andet sige, at alle kvinder skal tilbydes fødsels- og familieforberedelse og at der efter fødslen skal være tilbud om en barselsamtale.

Jordemoderforeningen vil arbejde for, at Sundhedsstyrelsens rapport omsættes til indsats i de kommende regioner. Indsats der sikrer, at man lokalt undersøger, hvorledes jordemoderindsatsen til de fødende kan sikres, uden at man skærer i jordemoderarbejdet på andre områder.

Ellers vil det svare til den berømte Storm P. tegning, hvor man ser hunden blive fodret med sin egen hale. Og for at blive ved samme kanoniserede herre: Ingenting kommer af ingenting, undtagen lommeuld…