Leder: Kære medlemmer af Jordemoderforeningen, kære samarbejdspartnere

Tiden er kommet til et skift på formandsposten i Jordemoderforeningen. Jeg trækker mig med udgangen af august 2019.

Jeg går i utide.

For skønt jeg er rørt over, at jeg i april 2017 blev vist den store tillid at opleve genvalg for femte gang til en periode på formandsposten, så vælger jeg ikke at forblive formand i hele valgperioden frem til sommeren 2021.

Men jeg går også i tide.

I tide til, at det stadig er en fest at være aktiv som formand. I tide til at jeg stadig kan bidrage med noget i de politiske rum. I tide til at jeg stadig kan være en relevant sparringspartner for jordemødre i praksis, på gulvet, i uddannelse og i ledelse. Og mens jeg stadig synes, at det er en sport at tage min telefon 24/7, stadig føler stolthed over foreningens indsats for kolleger i knibe, og kan juble med jordemødre og andre i sundhedssektoren over innovation, udvikling, genfindelse af gammel kunnen. Og mens jeg stadig kan mærke offentlighedens og de fødende familiers engagement og tillid til jordemoderfaget og til dets mange stærke personligheder rundt om i landet.

Alt det vil gå videre til og blomstre med den næste formand. Men en ny formand skal også bruge noget tid til at komme ind i den sfære, som jeg har haft den store glæde at være lukket ind i igennem snart 18 år. Og en ny formand står over for en proces med mulige reformer i sundhedssektoren og nye rammer for overenskomstforhandling, som det vil være en gave at kunne forberede gennem de kommende små to år.

Jeg har ventet med offentliggørelsen af min beslutning til efter det – næsten overståede – valg til hovedbestyrelsen. Valgresultatet viser en så høj grad af kontinuitet med genvalg af seks kredsformænd og en næstformand, at det er den stærkest mulige situation for en ny formand at lande i. Så selv om vi, når du læser dette, endnu ikke kender de to sidste navne på de urafstemningsvalgte hovedbestyrelsesmedlemmer, idet valget pågår, så kan det ikke andet end blive en arbejdsduelig hovedbestyrelse, der vil kunne byde en ny formand velkommen.

Den 8. maj 2019 har jeg informeret hovedbestyrelsen og sekretariatet, så der kan blive iværksat nyvalg i henhold til lovene.

Jeg er ikke færdig med at være jordemoder. Jeg er ikke færdig med at blande mig i debatten. Blandt andet har jeg (med hovedbestyrelsens opbakning) stillet mig til rådighed som præsident for Nordisk Jordmorforbund for i hvert fald den kommende treårs periode, en post jeg glæder mig til at fylde.

Men jeg er færdig med at være formand. Det har fyldt mere end det halve af mit indtil nu 35-årige jordemoderliv. Det har været vildt. Vildt udfordrende, vildt krævende og vildt vidunderligt.

Jeg ser frem til at møde den næste, der skal have den store opgave at føre Jordemoderforeningen godt videre. Vedkommende får en medlemsskare, der gør en mærkbar forskel for sundhed og lykke. I er fantastiske. Bliv ved med at være netop dem I er – altid på vej til at blive endnu bedre! 

 "Jeg ser frem til at møde den næste, der skal haveden store opgave at føre Jordemoderforeningengodt videre. Vedkommende får en medlemsskare,der gør en mærkbar forskel for sundhed og lykke."

Lillian Bondo, formand