Leder: Kære læger og jordemødre

Jeg er ikke tilhænger af hjemmefødsler eller klinikfødsler.

Jeg er heller ikke tilhænger af hospitalsfødsler.

Jeg er tilhænger af, at en fødsel foregår der, hvor den foregår sundest muligt, og hvor kvinden er tryg. Det er os – de fagprofessionelle – der skal indrette os efter hendes og familiens behov, og det er os, der skal sørge for at indrette sikkerhedsmassigt forsvarlige tilbud, der imødekommer familiernes ønsker.

Det er også os, der skal give kvinden og hendes partner klar besked om, hvad de enkelte tilbud indebærer. Vi skal stå ved vores faglighed og tage ansvar for, at kvinden også bliver vejledt, når vi vurderer, at et tilbud vil være bedre end et andet for en specifik kvinde.

Forrige søndag kunne man i DR’s nyhedsudsendelser høre om den nye fødeklinik, der er åbnet i nærheden af Næstved på opfordring af politikerne i Region Sjælland og med økonomisk kompensation til borgerne, der vælger at føde pa klinikken. Det var Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, der gik i offensiven for at advare mod klinikfødsler, hvor sikkerheden, ifølge obstetrikerne, ligger under fødsler på hospital. Risikoen for at en, måske flere klinikker vil udtynde den faglige ekspertise og økonomien på de eksisterende fødesteder, blev også nævnt som argument mod regionens prioriteringer.

Dagen efter obstetrikernes udfald mod fødeklinikken i Region Sjælland deltog jeg i en konference afholdt af Nordic Homebirth i samarbejde med Jordemoderforeningen.

Her blev den seneste forskning omkring hjemmefødsler præsenteret og erfaringer diskuteret.

Og her, foran 85 jordemødre og studerende med interesse for den gode fødsel, opfordrede den hollandske jordemoder Ank de Jonge, nok den fremmeste forsker inden for hjemmefødsler, os til at reflektere over, hvordan vi får hospitalsfødselsverdenen og hjemmefødselsverdenen til at mødes.

Jeg vil bede både læger, kolleger og jordemoderstuderende om at lytte til Ank de Jonges opfordring. Og jeg vil opfordre til, at vores faglige diskussioner i højere grad baserer sig på viden og ikke på fagprofessionelle interesser. Så får de fødende familier de bedste muligheder for at finde egne præferencer!