Leder: Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab

En kandidatuddannelse i jordemodervidenskab er en realitet, hvilket I vil kunne se mere om på side 17.

Jeg kan dårligt udtrykke, hvor stort det er!

Det bliver en uddannelse, der kommer til at styrke jordemoderfaget, jordemoderarbejdet og jordemoderydelserne til kvinder, mænd, børn, familier – fordi dens fokus er målrettet hele vores vidensfelt. Den er tilrettelagt, så den uddanner ind i jordemoderfaget – vi risikerer ikke at uddanne ud af det.

Den ny uddannelse kommer ikke til at befinde sig i et jordemoderfagligt elfenbenstårn, med berøringsangst overfor kontakt med andre fag eller professioner. Tværtimod – vi har netop gennem de seneste årtiers udvikling og de stærke faglige erfaringer fra cand. scient. san, MPH og andre videreuddannelser erfaret, at tværfaglig tilgang også styrker.

Vi vil opleve, at vores fag udvikles yderligere som følge af en kandidatuddannelse i jordemodervidenskab. Kandidaterne, der kommer ud i regioner og kommuner, vil have en stor betydning for denne udvikling. Udviklingen vil dog også blive påvirket af de forventninger, der allerede nu spirer frem, de karriereforløb, som vi kommer til at tænke i, og det tværfaglige samarbejde, der vil udspringe med afsæt i sundhedsudfordringerne i det samfund, vi lever i. Og især det samfund, vi gerne vil være med til at påvirke, hvad angår familiedannelse, reproduktiv sundhed,seksuel sundhed – alt hvad vi jordemødre kan påvirke med vores indsats,vil blive berørt.

Unge nyuddannede vil i en række tilfælde vælge at gå hurtigt videre fra bacheloruddannelsen, ligesom mere garvede jordemødre vil melde sig under fanerne. Ord som "akademisering af jordemoderfaget" vil dukke op i de mange diskussioner, der bliver om den ny mulighed. Allerede under Jordemoderforeningens kongres 2012 blev det tydeligt, at nogle var bekymrede for, at en eventuel kandidatuddannelse ville true billedet af den bacheloruddannede jordemoder som tilstrækkeligt dygtig – eller at den megen teori, som selvfølgelig indgår i en kandidatuddannelse, vil forplumre billedet af en jordemoder, som arbejder selvstændigt, reflekteret, med stor teoretisk indsigt og som samtidig er en dygtig håndværker.

Lad det være sagt med det samme: akademisk er ikke et skældsord.

Kandidatuddannelsen ændrer ikke billedet af, hvad en dygtig bachelor i jordemoderkundskab skal kunne præstere. Hun bliver ikke mindre værd – men til gengæld skal vi glæde os over, at vi får en mulighed for at opnå et yderligere vidensniveau. Et nivau, som er nødvendigt i et foranderligt samfund med stigende grad af kompleksitet i helbredsproblemer også hos den del af vores medborgere, som ønsker støtte til familiedannelse eller familieplanlægning.

Lur mig, om ikke det i løbet af et årti bliver forventningen, at en jordemoder simpelthen er: Kandidat i jordemodervidenskab.

God vind til jer, der søger ind!

"Lur mig, om ikke det i løbet af et årti bliver forventningen, at en jordemoder simpelthen er: Kandidat i jordemodervidenskab.", Lillian Bondo, formand