Leder: Kandidatuddannelse i jordemodervidenskab tæt på realitet

Jordemoderforeningen har i de seneste tre år arbejdet konkret for en akademisk videreuddannelse for jordemødre. Det ser ud til at lykkes nu, hvor Syddansk Universitet (SDU) efter et bredt forarbejde med afsøgning af mulighederne har sendt beskrivelsen af kandidatuddannelse i jordemodervidenskab i høring hos mulige aftagere af kandidaterne og andre, der kan bidrage til det videre arbejde med uddannelsens indhold.

Du finder høringsmaterialet på www.jordemoderforeningen.dk.
Vi vil gerne høre dine kommentarer.

Som du kan læse i artiklen om vores kongres i november her i tidsskriftet, så blev arbejdet med at nå frem til en kandidatuddannelse meget positivt kommenteret. Men samtidig blev der udtrykt frygt for, at vi slipper det gode, basale jordemoderarbejde, at bachelorerne bliver udkonkurreret og at der bliver langt fra erhvervet viden til implementering.

Det er en frygt, som jeg ikke mener, der er grund til. SDU lægger op til en kandidatuddannelse, der på videnskabeligt funderet grund vil bidrage til udviklingen af vores sundhedsvæsen, med stærk forankring i praksis, og med vægt på implementering. Det er SDU’s tanke, at de fire sundhedsprofessioner, sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og jordemødre ud fra hver deres kandidatuddannelse skal arbejde tæt sammen om dette.

Der er godkendelser, der skal være på plads, men vi forventer, at det sker.

Der er andre spændende master- og kandidatuddannelser derude, både eksisterende og i støbeskeen. Jordemoderforeningens begejstring for den specifikke kandidatuddannelse skal bestemt ikke ses som en afvisning af, at andre akademiske videreuddannelser tilfører vores profession og sundhedsvæsenet værdi, men der er noget helt særligt i at få synlighed for, at fordybelse i udviklingen af vores fantastiske fag er et samfundsbehov.

Glædelig jul og godt nytår

“SDU lægger op til en kandidatuddannelse, der på videnskabeligt funderet grund vil bidrage til udvikling af vores sundhedsvæsen, med stærk forankring i praksis, og med vægt på implementering.”

Lillian Bondo, formand