Leder: Kan vi SÅ få de nye anbefalinger!?

Svangreomsorgen er et af de største indsatsområder for forebyggelse i det danske sundhedsvæsen. Det omfatter mere end 60.000 kvinder, mænd og børn hvert år. Hvorfor er det så, at der kun er skuldertræk tilovers for området fra sundhedsministeriets side?

Sådan må det jo tolkes, når vi mere end et år efter at have afgivet høringssvar på Sundhedsstyrelsens udkast til en revision af anbefalingerne — tidligere benævnt retningslinjer – stadig ikke har et sæt opdaterede anbefalinger på gaden. Valgrummel og ministerierokade ser ud til at have lagt beslutningen om økonomien til de ændrede anbefalinger i syltekrukken. Selvom Sundhedsstyrelsen har arbejdet ihærdigt for at fremme den endelige politiske behandling, er der i skrivende stund ikke umiddelbar udsigt til, at ministeriet er klar til at godkende nye anbefalinger for svangreomsorgen.

Således står vi med ti år gamle anbefalinger i et moderne samfund, der har krav på opdaterede tilbud. Vi kan ikke i et rigt land som Danmark være bekendt at gøre det så meget dårligere end i lande, som vi på mange måder gerne vil kunne sammenligne os med: I Sverige er der et samlet jordemodertilbud til unge, til gravide og deres familier og til barselkvinder. I England udkommer jævnligt opdaterede anbefalinger, baseret på evidens og bedst viden og der er politisk vilje til at fremme den ukomplicerede fødsels vilkår bedst muligt. I Tyskland kan kvinder føde på en række forskellige institutioner efter eget valg, og jordemødre kan arbejde selvstændigt men med ret til at yde jordemoderhjælp på et offentligt sygehus. I Frankrig har kvinder ret til et antal jordemoderundersøgelser/instruktioner efter fødslen med henblik på en god genoptræning af bækkenbunden. Og så videre.

Dette tidsskrifts artikel om svangreomsorgen på Herlev Hospital understreger behovet for et løft til jordemoderomsorgen. Vi skal kunne gøre det bedre. Når kvinder betegner kontakten med jordemoderen i graviditeten som ”ligegyldig” eller ”rutinemæssig”, kan det meget vel skyldes nedprioritering gennem et årti af det vigtige arbejde, der ligger i at styrke kvinden og familien til fødsel og forældreskab. Vi ser stadig unge nyuddannede jordemødre komme ud på arbejdspladserne fulde af energi og potentiale. Men de er ikke uddannet til at ræse hen over problemstillinger, der burde have masser af rum og det gør dem fortvivlede og demotiverede.

Så, sundhedsminister Jakob Aksel Nielsen: Hvis ikke der bevilges midler til at gennemføre en opdateret og indholdsrig svangreomsorg, så mister du langt mere rent sundhedsmæssigt, end du henter ind ved højere afgifter på chokolade og flæskesvær.

Svangreomsorg, god svangreomsorg, er forebyggelse. Og det er ikke gratis, men det betaler sig!