Leder: Jordemødre søges

Der mangler jordemødre over hele landet. Jylland og Fyn mangler mere jævnt end Sjælland, men også i særdeleshed enkelte store fødesteder på Sjælland mangler nu i udtalt grad jordemødre.

Lad mig med det samme slå fast, at dette siges ikke for første gang, og det siges heller ikke, fordi det nu er "nået til" hovedstadsområdet.

Jordemoderforeningen har gennem mange år arbejdet for at der skulle være jordemødre nok til at besætte stillingerne og i lige så høj grad, at der skulle være normeret tilstrækkeligt med stillinger til at varetage svangreomsorgen tilfredsstillende.

Der er nu øget fokus på de problemer, som man oplever i svangreomsorgen. Men amternes tørre lommesmerter modvirker en løsning af disse problemer.

Det forlyder fra uddannelsesside, at Undervisningsministeriet realitetsbehandler at øge optaget på jordemoderuddannelserne.

Dette vil imødekomme rekrutteringsbehovet på lidt længere sigt, men kun hvis det følges med udvikling og fastholdelse i vores fag samt med en løn, der står mål med ansvar og kompetence.

Vi har ikke en decideret "ældrebombe" i vores fag. Den tikkende bombe, der er i vores fag, hedder "afgang fra faget af andre årsager end alder". Vi ved fra vores passivundersøgelse i foråret 2002, at mange af de passive medlemmer har fravalgt faget på grund af de arbejdsbetingelser de bydes: manglende mulighed for at udnytte hele fagets bredde, altid maksimalt skifteholdsarbejde og manglende udviklingsmuligheder for den enkelte jordemoder. Den nye medlemsundersøgelse viser desuden, at 39 procent af alle jordemødre arbejder på deltid.

Arbejdsgiverne må og skal arbejde med at udbyde mange typer jordemoderarbejde. De må og skal tilbyde forsøg med nye arbejdstidsformer, med selvstyrende grupper og med teams i forhold til vore brugere. De må sætte flere jordemødre på arbejde på barselgang og svangregang, seksualvejledning, familie- og fødselsforberedelse, kvalitetsudviklingsopgaver, scanningsopgaver, forskerstillinger med mere.

Hvorfor det, når vi mangler jordemødre?

Jo, den nye generation af jordemødre vil for en stor dels vedkommende ikke blot se frem til 35 år med fødsler og så lidt konsultation. De vil det hele til gavn for kvinder og familier, og for sig selv.

Så hvis ikke sundhedsmyndigheder, uddannelse og arbejdsgivere tager flere jordemødre ind, tilbyder dem hele faget at gøre godt med og lønner dem bedre, så kommer vi til at mangle mange flere…Lillian Bondo, landsformand