Leder: Jordemoderforeningen slog Ekstra Bladet i retten

Ekstra Bladet tør en hel masse og det kommer bladet ofte godt af sted med. Men engang imellem går det galt, når avisen i sin iver efter at opfylde sin funktion som samfundets vagthund tilsidesætter god presseskik og bryder lovens rammer, som det skete i bladets gentagne beskyldninger mod en navngiven jordemoder for at have forvoldt en kvindes og hendes ufødte barns død.

Jordemoderforeningen fik i starten af oktober rettens ord for, at Ekstra Bladet gik over stregen i omtalen af sagen, da foreningen på vegne af jordemoderen vandt en sag over bladet i Københavns Byret. Afgørelsen fastslår, at bladets journalist og ansvarshavende redaktørs artikler var ærekrænkende og tillige var skrevet mod bedre vidende, hvilket er en skærpende omstændighed.

Jordemoderforeningen anerkender fuldt ud mediernes vigtige funktion som vagthund, også når det gælder sundhedspersoners handlinger. Men det var med stor tilfredshed, at vi modtog dommen, der viser, at medierne har et ansvar for at kunne føre sandhedsbevis for de påstande, de kommer med — ikke mindst når det handler om beskyldninger af så alvorlig karakter, som der her er tale om.

Vi har nu en mere klar ide om, hvor grænsen går for, hvordan man må omtale sundhedspersoner, der begår fejl. Vi har hele tiden påpeget, at det næppe tjener noget formål at hænge ansatte i sundhedssektoren ud for utilsigtede fejl. Det eneste formål vi kan få øje på, når Ekstra Bladet i denne sag nidkært påberåber sig rollen som vagthund, er ønsket om større oplagstal. Tendentiøse og direkte injurierende udtalelser i medierne er ikke med til at gavne sikkerheden og kvaliteten i sundhedsvæsnet.

Jordemoderforeningen vandt retssagen mod Ekstra Bladet. Men vi ser også gerne, at Folketinget i lyset af denne sag revurderer den gældende lovgivning om offentliggørelse af sundhedspersoners fejl. For som forløbet af denne sag viser, så skaber offentliggørelserne vand på den sensationslystne del af pressens usympatiske mølle.

Retssagen mod Ekstra Bladet for injurierende udtalelser mod en jordemoder har været omtalt i Tidsskrift for Jordemødre nr. 1-2009 og nr. 10-2009. Ekstra Bladet har anket byrettens dom. Landsretten forventes at afsige dom i løbet af 2010.