Leder: Jordemoder, barnmorska, jordmor, kätilö, ljósmodirâ

Jordemødrenes professionsorganisationer i Danmark, Norge, Sverige, Finland, Island og Færøerne holder hvert år et møde, hvor vi samler op på den udvikling, der har fundet sted i det forløbne år i hvert land. Vi ser desuden på planer for nationale og fælles internordiske konferencer eller møder.

Dette møde har netop fundet sted på, eller i – som det vel hedder, når det er et land, der på mange måder er sit eget – Færøerne. Det var koldt og blæsende, men kun, når vi talte om vejret. Inde i det lille fjeldhotels stuer var stemningen varm og imødekommende, ja, festlig.

For ud over at behandle de løbende spørgsmål fejrede vi også lidt på forskud den færøske jordemoderforenings selvstændighed, der er på plads fra den 1. juni 2005, når den river sig løs fra sin danske moderforening. Tillykke til den sjette selvstændige nordiske jordemoderforening.

De nordiske lande har på mange områder en fælles fortid; vi forstår for det meste hinandens sprog og vi har mange fælles træk i uddannelserne.

Vi arbejder sammen i forhold til arbejdet i større internationale sammenhænge, der foregår udveksling på uddannelsesområdet, og i stigende grad lader forskere sig inspirere af hinanden hen over grænserne.

Der er en masse at lære fra hinanden. Vi griber opgaven med sundhedsfremme og forebyggelse meget forskelligt an. Vi er endnu på forskelligt niveau, hvad angår videreuddannelse og forskningsaktiviteter.

Netop derfor er det så stærkt at kunne forstrække sin egen viden med andres indsats. Der bliver for eksempel til november 2005 afholdt en konference om ”Reproduktiv Helse” i Stockholm med et program spækket med stærke navne, og der er lovende planer for den kommende Nordisk Jordemoder Forbunds kongres i Turku/Åbo i Finland i maj 2007 – læs mere herom side 27.

Det mest iøjnefaldende problem herhjemme blev vendt med kollegerne fra Norden. Ingen af de øvrige styrelsesmedlemmer kunne sidde roligt til beretningen om, hvorledes jordemødres opgaver i sundhedsfremme og forebyggelse kan møde meget svære kår fremover.

Jordemoderforeningen er blevet indbudt til at besøge Mödrevårdscentraler i Stockholm, gerne sammen med politikere, for at se nærmere på indsatsen i et system, hvor jordemoderen udnyttes til hele sit store potentiale. Det vil blive taget op til overvejelse sammen med de øvrige muligheder for handling i forhold til den ny sundhedslov og den ny kommunale struktur.