Leder: I ond tro?

Thor Pedersen: Enten ved du ikke, hvad du taler om. Eller også så var du i ond tro, da du udtalte dig om offentligt ansattes lønniveau. Uanset svaret, så føler vi, der er ansat på sygehusene og andre offentlige institutioner, os ikke trygge….

Jordemødre leverer hver dag, hver aften og hver nat, weekender, påske, pinse, jul og nytår en livsnødvendig indsats for velfærden i Danmark.

For den indsats har vi ret til at forvente mere end tak. Vi vil have en løn, der svarer til det generelle lønniveau i samfundet for mennesker med tilsvarende uddannelsesniveau og ansvar.

Vi har under ingen omstændigheder tænkt os at tage passivt mod nedladende hån fra finansministeren, når han klapper på hovedet af den lille offentligt ansatte, og siger: Du har da en meget pæn løn, ikke?

Nej, Thor Pedersen: Du må have gravet de forkerte tal frem og sammenligner pærer og bananer på tværs af sektorerne. Man kan jo ikke inddrage ulempebetalingen, når det primært er den ene sektor, som har ulemperne. Men det ser selvfølgelig pænere ud på denne måde — det er bare ikke sagligt og det giver overhovedet ikke et retvisende billede af lønforskellene mellem den offentlige og den private sektor.

Vi ved alle, hvad vi skal betale for en håndværker i weekenden, hvis vandet står ud af et rør i kælderen. Men, Thor, hvad betaler du en jordemoder, hvis blodet fosser ud af en fødende efter en stor bristning en søndag i kirketiden?

Bare rolig. Vi syr hende. Og det gør vi til en løn, som du aldrig ville få en håndværker til så meget som at starte bilen for på en søndag. For tror du, at blikkenslageren nøjes med en timeløn på ca. 150 kr. plus et weekendtillæg på 40 procent. Det er hvad en jordemoder med max anciennitet får.

Og så er sammenligningen endda dårlig, for håndværkeren, skønt dygtig, står med et rør af metal. Vi står med et menneske.

Sammenligningen halter endnu mere, for en håndværker har ikke en uddannelse på niveau med jordemoderens, med skrappe adgangskrav og tre et halvt års uddannelse efter en gymnasial uddannelse. Håndværkeren er ikke på SU under sin uddannelse med ringe muligheder for studiearbejde på grund af stramt skema og kæmpe læsebyrde.

Grundlønnen skal være meget højere. Anerkendelsen for vores ulemper skal være meget højere. Og som ansvarlige jordemødre går vi til kamp for en ordentlig løn. Ansvaret handler om at sikre også de kommende generationer god jordemoderbistand. Noget du og dine ministerkolleger står i overhængende risiko for at smide ud, sammen med jeres store ord om forbedring af den offentlige sektor.