Leder: I ny indpakning

Det blad, du sidder med, har været danske jordemødres fagtidsskrift i 128 år. Det udkommer denne gang i ny indpakning, ny skrift, nyt lay-out – flere farver.

Der er ikke sket en revolution med bladet, hvis man ser bort fra den revolution, der trods alt ligger i at have udviklet sig gennem fem kvarte århundreder, fra en læges formanende artikler til jordemødre, til nu at være et moderne magasin/fagskrift, skrevet af journalister og jordemødre og andre fagpersoner, med professionelt og videnskabeligt indhold.

Udviklingen fra det seneste nummer til det, du sidder med i hånden, skyldes, at vi hele tiden gerne vil gøre rammerne endnu mere indbydende, så de faglige artikler, reportagerne fra arbejdspladser, anmeldelserne, artiklerne med inspiration til nye måder at være jordemoder på og alle de andre områder, som Tidsskrift for Jordemødre består af, fremstår bedst muligt. Vi er spændte på, om I synes om det ’nye‘ blad og ser frem til fortsat at tage mod ideer og stof til dets indhold.

Og så har vi jo netop haft en kongres, der, som du kan læse i bladet, kom langt omkring.

I min beretning var jeg blandt andet inde på det enorme arbejde, der er ydet af forskere, kliniske jordemødre og ledere i den aktuelle revision af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. En indsats der samler den bedste viden om svangreomsorg – om fødesteder – og som også handler om at få opslutning fra obstetrikere og andre professionelle og myndigheder til at forfølge disse faglige mål.

Det er endnu for tidligt at melde ud om det endelige indhold, men det tegner på mange punkter fint. Den sidste opsamling af kommentarer fra arbejdsgrupper og referencegrupper er i gang. Dernæst samler Sundhedsstyrelsen det sammen til ét hele og får det godkendt af Sundhedsministeriet til udsendelse i høring. Og her kommer vi til at efterspørge jeres kommentarer, så følg med i Nyhedsbrevet fra Jette Poder.

Der er god grund til at fejre, at jordemødres udvikling og forskning er med til at forme vores oldgamle profession i en stedse stærkere retning. Ikke mindst takket være Tidsskrift for Jordemødre. Fra de sprøde, gulnede blade med omtale af brud på hjerneskallen hos fosteret, fordrukne ammer og berusede børn og fejl ved vevirksomheden til dagens dækning af udfordringer og løsninger i alle hjørner af kvinders, børns og mænds sundhed og familieliv – der er en lige linje. Den linje er formet af lige dele nysgerrighed, kamp, intelligens og skriveglæde, og den udgør en rygrad i vores jordemoderliv.

Tag godt mod den ny baby. Lige meget, om du nyder bladet i papirformen eller digitalt! (hvad vi også vendte på kongressen – mere herom i et senere nummer).

“Vi er spændte på, om I synes om det ‘nye’ blad og ser frem til fortsat at tage mod ideer og stof til dets indhold”. 
Lillian Bondo, formand