Leder: I midtjylland har en mand netop vundet 38 millioner kroner…

Hvad har han gjort for at fortjene et så stort beløb? Jo, han har været et smut i kiosken og har købt en lottoseddelÂ… han har med andre ord været heldig.

De fleste jordemødre tjener deres penge i noget mindre portioner, der ikke er baseret på held, men på en ansættelse. På solidt arbejde og et fast aftaleforhold.

De fleste af os ved nogenlunde – plus minus de relativt store udsving – hvad der kommer til os hver måned. Men nogle få jordemødre arbejder på en anden måde. Disse få jordemødre skal selv ud og samle ind til en løn, der kan ligge på et temmelig lavt niveau – uantageligt lavt, hvis man regner på den enkelte times værdi – og de er afhængige af forskellige bidragydere for at få sat lønnen sammen. Der skal energi og fantasi til for at få samlet puslespillet til såvel deres arbejdsområde som til deres løn for indsatsen. Du har selvfølgelig gættet, at det drejer sig om forskerne inden for jordemoderprofessionen.

Der går års arbejde i jordemoderfaget, før man kaster sig ud i forskning. Så er der en proces med projektarbejdets udvikling, med sej opbygning af viden og metode, med orlov, hvor ansættes man, hvis man ansættes, og så skal der søges om de midler, der skal til for at finansiere de mange sider af projektarbejdet – inklusive lønnen til jordemoderen selv.

Heldigvis, hvis vi skal vende tilbage til heldet, har jordemoderforeningen i efterhånden en del år lagt penge til side til støtte til forskning. Formuen i forskningsbeholdningen vokser med 2 procent af kontingentet årligt, og der er i de senere år blevet delt pæne beløb ud. Det har aldrig været meningen at opbygge en formue for formuens egen skyld. Det har været en ventetid på at få større projekter at dele ud til, men de melder sig nu i stigende tal, og med formuen bygget op er det nu til at få øje på, at jordemoderforeningens forskningsbeholdning kan gøre en forskel i forskningssammenhænge.

Ved den seneste uddeling har hovedbestyrelsen uddelt over 300.000 kroner til en række spændende forskningsprojekter. Det føles så godt at kunne være med til at bære udviklingen af svangreomsorg og vidensopbygning videre fremad, også selv om langt den største indsats selvfølgelig ligger hos forskerne selv. Og den glæde over vel anbragte midler kan deles med alle de jordemødre, der har været med til at beslutte, støtte op om forskningsmidlerne og selvfølgelig ikke mindst indbetale til dem. Vi får valuta for vores penge. Vi bliver nemlig alle klogere på professionelle spørgsmål. Det er da det allerstørste held…