Leder: Hvor vil vi hen?

I  disse dage forhandler regering og flere partier om hvordan Danmarks kommunale struktur skal se ud i fremtiden. Det er en god anledning til at få gjort sig klart, hvordan vi kunne tænke os at jordemodervæsnet skal se ud, så det understøtter, de mål vi har.

Det er ikke struktur i sig selv, der indfrier målene, men strukturer kan både gøre det lettere og vanskeligere. Så inden vi beslutter os for hvilken struktur vi vil pege på, må vi tage stilling til, hvad det er, vi gerne vil.

Mener vi det med kendt jordemoder alvorligt? Så kunne man forestille sig en struktur, hvor jordemødre inddeles i mindre grupper, der varetager svangreprofylakse, fødselshjælp og den ambulante barselperiode for et antal kvinder. De kunne fx ansættes i en model, som ligner de praktiserende lægers. For kvinder med særlige behov kunne der ansættes jordemødre direkte på sygehusene.

Mener vi, at fremtiden for faget er specialisering? Så kunne nogle jordemødre ansættes i kommunerne og udelukkende varetage svangreprofylaksen og den ambulante barselhvile. Andre jordemødre kunne ansættes på sygehusene og stå for de opgaver, der ville komme til at ligge der.

Skal vi samle fødslerne på få mor/barn-hospitaler, hvor der kun varetages specialer i relation til kvinder og børn? Det var måske en mulighed for at komme ud af rollen som den lille faggruppe på det store hospital, og en mulighed for at få større indflydelse.

Er kvindernes ret til frie valg det vigtigste? Så ville det kræve et fleksibelt jordemodervæsen med en bred vifte af tilbud, som kvinden reelt kunne vælge mellem.

Eller er vi tilfredse med det vi har med lidt forskellige strukturer over næsten det samme tema, hvor mange gode initiativer er gennemført som projekter, og hvor deres levedygtighed mest skyldes engagement og tilfældigheder ?

Strukturomlægningen er en anledning til at samles om at virkeliggøre vores visioner. Hovedbestyrelsen tager hul på diskussionen på sit næste møde og lægger dermed op til en bredere debat og forslag til gavn for de gravide og fødende og til gavn for jordemødres arbejdsmiljø.

Kit Dynnes Hansen
Næstformand, Jordemoderforeningen