Leder: Hvor tit oplever du fattigdom?

Tænker du over, om den kvinde, der kommer til dig i konsultationen, eller som du skal opsøge, fordi hun udebliver, er sådan rigtigt gammeldags fattig? Om hun har råd til tandbehandling eller til briller eller til medicin? Har hendes børn for små eller for kolde sko og jakker på? Hvordan kan hun komme ind til fødsel, hvis ikke vi stiller en ambulance til rådighed?

Kvinder får børn. Både danske kvinder, der vender tilbage til Danmark efter udlandsophold, kvinder fra andre dele af EU og kvinder fra krigs/sultramte zoner uden for Europa, får børn. Og har de lovligt ophold i Danmark, så møder du dem i din konsultation. Måske – forhåbentlig – møder de kvinder, der ikke har lovligt ophold, også en jordemoder. Forhåbentlig inden deres tilstand bliver overhængende farlig for dem selv eller deres foster/nyfødte.

I de senere år er der sket nogle markante nedskæringer i forsørgelsen af dem, der ikke har en arbejdsindtægt, altså løn eller dagpenge. Professor Morten Sodemann, overlæge på Center for Indvandrersundhed OUH, har afdækket en række af de problemer, der lægger tunge byrder på de mange familier. Fattigdom er simpelthen på vej tilbage, trods vores samfunds store opslutning om FN’s Verdensmål – hvoraf det allerførste lyder: Afskaf fattigdom.

Hans udsagn går blandt andet på, at “causa socialis” er på vej tilbage som hoveddiagnose. Rockwool Fonden har beregnet, at mange af de enkeltpersoner og familier, som er på selvforsørgelses- eller hjemsendelsesydelse lever under eksistensminimum. En familie på to voksne og tre børn vil mangle 4.500 kr. om måneden i forhold til Rockwool Fondens beregninger. En familie på én voksen og fire børn vil mangle over 9.000 kr.

Sund mad, vintertøj, medicin, forsikringer, børnefødselsdage, transport til undersøgelser ligger i mange tilfælde helt uden for familiernes formåen. Læs for eksempel, hvad Morten Sodemann skriver i sin artikel i Ræson:

Et nybagt forældrepar på integrationsydelse ansøgte kommunen om støtte til at købe børnetøj og barnevogn. I svaret blev forældreparret belært om, hvad kommunen anså for at være minimum nødvendigt udstyr, herunder en forklaring om at en barnevogn ikke var nødvendig, idet partneren kunne holde barnet, mens den anden købte ind. Listen indeholdt heller ikke udgifter til bleer, vintertøj eller simpelt legetøj som fx en rangle. Som en service linkede den kommunale sagsbehandler til specifikke annoncer på Gul og Gratis og til en genbrugsbutik.

Stigning i fattigdommen, især den, der rammer de mindste, er uacceptabel – uanset etnicitet. Fattigdom i børneårene sætter sig til dårligere sundhed og lavere uddannelsesniveau. Den sociale arv bliver sværere at bryde.

Vær med til at samle erfaringer der, hvor du støder på problemerne. Send gerne din beretning – uden risiko for persongenkendelse – til Jordemoderforeningen. Så kan vi i fællesskab pege på problemerne for de vordende og nyblevne familier og derigennem støtte politikere og offentlighed i at finde løsninger.

“Tænker du over, om den kvinde, der kommer til dig i konsultationen, eller som du skal opsøge, fordi hun udebliver, er sådan rigtigt gammeldags fattig? ” 
Lillian Bondo, formand