Leder: Hvem arbejder Jordemoderforeningen for? Medlemmerne!

Både ældre og yngre medlemmer af foreningen spørger jævnligt mig og næstformanden: Hvem arbejder foreningen egentlig for? Spørgsmålet er senest blevet stillet i forbindelse med Johannes blog, hvor vi gav en gravid, senere fødepatient, taletid på foreningens hjemmeside.

Er der problemstillinger, som brugerne kan skrive om, som vi ikke i forvejen kender eller kan belyse tydeligt nok? Er Jordemoderforeningen til for brugerne eller for dens medlemmer?

Jordemoderforeningen er til for medlemmerne! Så kort kan det siges.

Hvordan varetager vi medlemmernes interesser?
Spørgsmålet er derefter, hvordan vi bedst varetager jordemødres interesser? Hvordan sikrer vi, at jordemødre får den fornødne tid og de rigtige rammer for at kunne give den omsorg og de tilbud, som vi ved, vil være både mere sundhedsfremmende og forebyggende, end vi har mulighed for i dag?

Det gør vi på mange måder. Med alle vores kræfter arbejder tillidsvalgte, herunder formandskabet, og sekretariatet for at værne om vilkårene for ansatte, bedre mulighederne for privatpraktiserende og for at øge beskæftigelsen.

En af de mange måder, vi gør dette på, er gennem dialogen.

Dialog, alliance og indflydelse
Dialog med brugerne er en af de veje, som vi kan gå for at blive klogere på, hvordan vi forbedrer vores muligheder for indflydelse. Og alliancer med brugerne er en væsentlig forudsætning for at blive hørt hos beslutningstagere i regionerne og i Folketinget.

Der er groft sagt 120.000 stemmer (plus bedsteforældrene!) at hente i en god svangreomsorg, og der er 1.700 aktive autoriserede medlemmer af Jordemoderforeningen.

Det ER groft sagt, for selv om vi så også kun havde 1.700 patienter, ville vi lægge os lige så hårdt i selen for at skaffe de bedste resultater. Det er jo det fantastiske ved at arbejde som professionelle: Vi ER ikke akkordarbejdere på en fabrik, lige meget hvor meget nogle af de store fødesteder bliver skældt ud for at være det. Vi insisterer på at arbejde med høj faglighed, vi insisterer på, at vi kan stå for patienters berettigede eller uberettigede kritik, og så tager vi de faglige diskussioner på et plan, hvor vi kan udvikle vores praksis.

På den måde viser vi vores værdi for samfundet.

I det hele taget: Det er vores fælles opgave som jordemødre og jordemoderstuderende at stå sammen om vores vilkår, så vi kan udvikle vores fag. Det er derfor, vi har Jordemoderforeningen.

“Vi insisterer på at arbejde med høj faglighed, vi insisterer på, at vi kan stå for patienters berettigede eller uberettigede kritik, og så tager vi de faglige diskussioner på et plan, hvor vi kan udvikle vores praksis. På den måde viser vi vores værdi for samfundet.”

Lillian Bondo, formand