Leder: Hvad skal vi med nationale kliniske retningslinjer – NKR?

Hvad skal vi med Sandbjerg Guidelines? Hvad skal vi med RADS, med LUP, med RKKP, med SSI fødselsregister og så videre?

Vi skal arbejde struktureret, målbart, evidensbaseret og ud fra god praksis.

Gør vi da ikke det? Nej, det gør vi ikke altid.

Hanne Kjærgaards forskning understregede for eksempel, at vi stimulerede for meget og nogle gange de forkerte, noget varieret i forhold til fødested, og formentlig også i forhold til jordemoder.

Eva Rydahl og Jette Clausen, lektorer på Metropol, har afdækket anvendelse af misoprostol i meget forskellige regimer, noget der også som følge af journalisters afdækning af enkeltsager og manglende grundighed i forvaltning af tilsyn har ført til et mere intenst arbejde i Sundhedsstyrelsen og i RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) for at gøre det rette fremover.

Rikke Maimburg, forskningsleder ved Skejby, undersøgte effekten af fødselsforberedelse, noget man ellers med et vift af hånden havde skåret bort i de forskellige sygehusadministrationer – kvinder har da altid kunnet føde … Men Rikke Maimburgs arbejde viste, at der er grund til at have systematiske retningslinjer for information og forberedelse til de vordende forældre.

Så vi skal noget med de der NKR! Den første retningslinje på vores fælles område med obstetrikerne er på trapperne, og der har været et godt og fagligt udfordrende samarbejde om den. Den vil kunne følge op på den udvikling, der har været i nogle år, hvor vi har set større forsigtighed med hensyn til at stille diagnosen dystoci og deraf følgende anvendelse af S-drop.

Jordemoderforeningen har foreslået, at den næste NKR på obstetrikkens område kommer til at fokusere på igangsættelse, så vi sikrer os, at vi i samarbejde udarbejder retningslinjer, der viser hvilke kvinder, der bør sættes i gang, på hvilket tidspunkt og på den rette måde.

Hvis Sundhedsstyrelsen udvælger igangsættelse som emne for en national retningslinje, så vil det på smukkeste vis følge op på Jordemoderforeningens satsning over det næste halve år: ‘Tålmodig igangsættelse’.

Det er simpelthen uundværligt at forfølge ny viden og måle vores praksis. Velkommen til NKR, et koncept man kan føle som en udfordring, hvis man i forvejen sidder med definitionsmagten. For jordemødre er det en god lejlighed til at få understreget, at vi er flere om arbejdet med de komplicerede forløb.

“Velkommen til NKR, et koncept man kan føle som en udfordring, hvis man
i forvejen sidder med definitionsmagten.” Lillian Bondo, formand