Leder: Hold dig ajour

Umiddelbart før jul udlovede finansminister Lars Løkke Rasmussen fem milliarder kroner ekstra til overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

Men det var desværre en skin-manøvre! Var den beregnet til at sikre julefreden, så holdt det kun til om eftermiddagen, og kun på Christiansborg. Både i Jordemoderforeningen, i Sundhedskartellet og i FTF samt på hele det øvrige offentlige arbejdsmarked lød højlydte og lynsnare protester over en sådan fantasifuld — for at sige det rigtig pænt — omgang med sandheden: Der var ikke tale om ekstra penge, men penge, som vi under alle omstændigheder ville have fået i 2009.

Jordemoderforeningen ønsker og går — sammen med Sundhedskartellet — efter et forhandlingsresultat ved OK08, men hvis vi også fremover bliver mødt med denne form for kreativ bogføring eller fodring med egen hale, så rykker en konflikt nærmere og nærmere.

Det er hårdt at strejke og måske også blive udsat for arbejdsivers lockout, og det har mange konsekvenser for alle parter. Også på jordemoderområdet, hvor en stor del af vores arbejde bliver defineret som livsvigtigt og akut og derfor dækkes af nødberedskaber, berører en konflikt både familierne og jordemødrene dybt.

Meget kan således ske i og op til en konfliktsituation. Det vil derfor være vigtigt fremover at holde sig godt orienteret om, hvad der sker. En del af udviklingen kan man læse og høre om i dagspressen, men mange af de overvejelser, som forhandlere på begge sider af bordet gør sig, får journalister af gode grunde ikke indblik i. I den situation vil det være vores tillidsrepræsentanter, der har til opgave at formidle de relevante oplysninger og overvejelser ud til arbejdspladserne.

Jordemoderforeningens hovedbestyrelse satser fortsat på, at der kan indgås et forlig ved forhandlingsbordet, men vi lægger ikke skjul på, at vi ikke indgår forlig blot for at undgå en konflikt. Der skal være noget at komme efter. Der bliver kun skrevet under, hvis Jordemoderforeningens hovedbestyrelse helhjertet kan anbefale et resultat til alle jordemødre.

Godt nytår til alle.