Leder: God og dårlig kemi

God og sikker kemi i forbindelse med reproduktiv sundhed har væsentlig betydning for fostrets udvikling og for kvindens sundhed.

Rådgivning i denne sammenhæng kan være afgørende. En anden faktor, der kan være afgørende, er den tidlige indsats. Jo før den unge kvinde og den kommende mor får mulighed for at vælge at leve et liv, hvor forbrugsvaner, spise-, drikke- og rygevaner er de bedste for det kommende barn, jo bedre resultater ser vi på det lange sigt for familien.

Den måde vi lever vores liv på, hænger blandt andet sammen med, om vi ved, hvad sund livsstil er, og hvad vi skal undgå. Vores handlinger afhænger i sidste ende af, om vi også har vilje, styrke og ressourcer til at træffe de valg, vi godt ved, vil være de bedste for os selv.

Vi jordemødre kan gøre en markant forskel på, om graviditeter med baggrund i manglende viden hos de kommende gravide udvikler sig kompliceret, og vi kan være med til at motivere kvinden til at træffe valg, der er gode for hende og det kommende barn.

Viden om, hvad der er god og hvad der er dårlig kemi i forhold til det kommende barn, er noget af det, som den gravide skal tilegne sig. Omgivelsernes indflydelse på den menneskelige organisme og på forplantningen er komplicerede sager, og derfor arrangerer Jordemoderforeningen med støtte fra Libero tre ens temadage om kemi og graviditet, hvor vi skal høre om forskningen bag hormonforstyrrende stoffer, om lovgivningen og hvilke indsatser Miljøstyrelsen initierer.

Der vil desuden blive mulighed for at høre om de erfaringer, som jordemødrene fra Silkeborg har gjort sig med tidlige informationsmøder, hvor de formidler budskabet ’klar til graviditet" uden kemi og hormonforstyrrende stoffer’.

Når jeg vælger at skrive leder om dette tilbud, er det fordi jeg finder, at vi har et generelt behov for at styrke vores tidlige indsats. Jeg håber, at jordemødre, der arbejder med tilrettelæggelse af svangreomsorg med fertilitet og i lægepraksis, i stort tal vil prioritere at komme af sted til disse temadage, for især i den tidlige graviditet vil vi kunne gøre en forskel for de gravide og deres børn.

Men også jordemødre i centre, der ikke har tidligt jordemoderbesøg, kunne måske have glæde af at blive klædt bedre på til at argumentere for det afgørende vigtige i den forebyggende indsats, faktisk så tidligt som før barnet bliver til. Hvis vi i Danmark skal forbedre vores omsorg, skal vi være omkostningsbevidste og bruge de knappe midler mest fornuftigt. Det handler disse ugers prioriteringsdiskussioner meget tydeligt om.

Vi ved, at forebyggelse betaler sig. Og det ved politikerne faktisk også. Så vi mangler lige koblingen fra konkret viden til anvendt økonomi til forebyggelsen. Med din øgede viden kan du bedre gå ind i påvirkningen lokalt. Vi glæder os til at se dig!


"Vi jordemødre kan gøre en markant forskel på, om graviditeter med baggrund i manglende viden hos de kommende gravide udvikler sig kompliceret, og vi kan være med til at motivere kvinden til at træffe valg, der er gode for hende og det kommende barn." Lillian Bondo, formand