Leder: Giv jordemoderbesøg i hjemmene

40 procent af alle fødende sendes tidligt hjem fra de offentlige fødesteder. Vi kan forvente, at det tal vil stige.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra 2009 understreger:

  • at der skal være tilbud om to jordemoderkontakter, hvoraf det ene skal være et hjemmebesøg og det andet kan være et hjemmebesøg eller en samtale på fødestedet
  • at der skal tilbydes en efterfødselssamtale.
  • at barnet skal have tilbud om PKU-tagning mellem 48 og 72 timers levealder. Hørescreening er også et fast tilbud, der kan ligge lidt mere smidigt i det samlede program.
  • Sundhedsplejersken bør komme på tidligt besøg ved tidlig udskrivelse.

Nu har medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg diskuteret det stigende antal tidlige udskrivelser, og de har haft ministeren i samråd. Især har det påkaldt sig opmærksomhed hos Socialdemokratiet og Enhedslisten, at Sundhedsstyrelsen i forbindelse med en undersøgelse af implementeringsgraden af anbefalingerne melder nye forslag ud, der slanker det samlede tilbud til familierne efter fødslen.

I den sammenhæng spurgte S og Ø’s medlemmer af Sundhedsudvalget Bertel Haarder, hvad det faglige rationale for slankningen mon var? Hvilke faglige input havde Sundhedsstyrelsen hentet ind?

Det vil vi da også gerne vide.

Det korte af det lange er, at det er hundedyrt at fejle i den tidlige indsats. Helt enkelt. Når vi ikke yder det rette jordemodertilbud i tide, følger der indlæggelser på neonatalafdeling, ammenederlag, vanskeligere start på forældrelivet og nedtrykthed.

Det er simpelthen så torskedumt at spare pengene til en god fødselsforberedelse, en god fødselshjælp og ikke mindst, gode professionelle støtter til dagene efter fødslen, der, hvor kvinden vælger at hvile. Ikke kun telefonisk kontakt – ikke kun “barselambulatorium” – ikke kun efterfødselssamtale for de få …

Hvis kvinderne skal sendes hjem tidligt, så skal de også have lov at være netop dér, i hjemmet, sikkert og trygt, hvilende i egne omgivelser.

Så giv jordemoderbesøg!

Lej en lille bil og send jordemødre rundt til familierne. Tag PKU i hjemmet og læg evt. hørescreening sammen med efterfødselssamtale – med ordentlig tid.

Eller adskil det, men brug hørescreeningen som en god chance til endnu et jordemoderfagligt blik på barn, på amning, på syning, hvis behov.

Sådan kan det gøres, og så kan økonomien, sundheden, oplevelserne og fremtiden knyttes professionelt sammen.Lej en lille bil og send jordemødre rundt til familierne. Tag PKU i hjemmet og læg evt. hørescreening sammen med efterfødselssamtale - med ordentlig tid.
Lillian Bondo, formand