Leder: Gammel i gårde

Er du gammel på arbejdsmarkedet allerede nu? Vil du blive længe ved, eller havde du tænkt dig at slutte så tidligt som muligt?

For 8 -10 år siden var der kun 5 — fem — jordemødre over tres år, der arbejdede som basisjordemoder. Siden er tallet steget markant. Det skyldes formentlig flere forhold:

  •  Vi fik en efterlønsreform i 1999, der ændrede på vilkårene for tilbagetrækning, således at der lå et incitament til at blive et par år mere.
  • Vi har i samfundet som helhed haft øget fokus på den store erfaring, der bæres af de ældre på arbejdsmarkedet.
  • Endelig ved vi, at vi kommer til at mangle medarbejdere, i særdeleshed inden for det offentlige, i løbet af de kommende år, så der gøres lidt mere for at fastholde de ældre kolleger.

Nu har vi så fået en såkaldt velfærdsaftale mellem fem partier. Den har fået navnet, fordi den er det politiske puslespil, der fulgte efter velfærdskommissionens store rapport og mange forslag.

Men hvor meget handler denne aftale om begrebet velfærd? Ja, den handler vel mest om, hvorledes man sikrer arbejdsmarked og økonomisk handlefrihed og dermed den form for velfærd, som Danmark indtil nu i store træk har kendt. Der skal fortsat være mulighed for de ydelser fra fællesskabet, som vi har været vant til, og derfor skal der være arbejdskraft og indtjening, der modsvarer samfundets behov.

Der har været mange andre indspark undervejs, blandt andet fra den alternative velfærdskommission. Der er måske andre måder at forestille sig samfundsøkonomien udvikle sig, andre håndtag at trække i end lige tilbagetrækningsalderen. Men nu står vi altså med et langtrækkende politisk forlig, der rummer en umiddelbar tilretning af tilbagetrækningsalderen for de unge under 48, og en fremtidig regulering af tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet, så den passer til den formentlig længere og længere levetid.

For en jordemoder på 45, der allerede nu mærker presset som den, der ikke skal skånes på grund af graviditet, ikke skal skånes på grund af alder, og som sidder i et center, hvor arbejdsbyrden er alt for høj, kan det virke voldsomt at skulle se frem til, at hun nu også skal vente længere på sit otium.

Et positivt moment i forliget skal dog fremhæves: En del af de midler, der frigives gennem forliget, skal anvendes på at styrke indsatsen mod nedslidning på arbejdsmarkedet.
Jordemødrene har ideer i massevis til forbedring af arbejdsmiljøet, hvoraf den enkleste er: Lad være med fortsat at øge arbejdspresset på den enkelte jordemoder! Det slider ikke at få lov at holde fri, ikke at få rum til overvejelse efter hvert forløb og ikke en gang at føle sig ordentligt honoreret for sin indsats.

Vi ser frem til velfærd, også for jordemødre, unge som gamle, på kort som på langt sigt! 


Fakta
Velfærdsforliget indeholder andet og mere end ændringer af efterløns- og pensionsalder. Læs mere om forliget og dets konsekvenser for dig på vores hovedorganisation FTFs hjemmeside på www.ftf.dk