Leder: Fugle på taget og i hånden

Finansminister Bjarne Corydon taler så meget om fugle i hånden og fugle på taget. Det første er det håndgribelige, som han gerne vil have. Det andet er det luftige, som måske ikke bliver til noget.

Jordemoderforeningen præsenterer en masse frie fugle som tilbud til en bedre samfundsøkonomi: tilstrækkelig jordemoderomsorg, med indsats mod social ulighed i sundhed, med styrke i tværfaglige tilbud til udsatte, med jordemoderfaglig konsistens og kontinuitet til de mange forskellige forløb.

Så jeg vil foreslå: læg lidt korn i din hånd, finansminister. Lad være med at forsøge at klemme til om fuglene. Få dem til at komme med det gode. Det har alle parter mest glæde af.

Finansministeren og hans ministerkolleger har netop på tidspunktet, hvor denne leder bliver skrevet, sat sig sammen med repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere fra både det offentlige og det private arbejdsmarked for at finde en model, der fremtidssikrer velfærd og vækst i Danmark.

Vi har alle fulgt med i udspil fra forskellige parter op til mødernes start: Skal vi øge produktiviteten ved at aflevere arbejdstid i form af færre helligdage, færre feriedage eller flere arbejdstimer fundet et andet sted, og hvad får vi i så fald ud af det?

Får vi til gengæld øget indflydelse på arbejdet, på det psykiske arbejdsmiljø, på vilkårene for de mange, der overvejer et par år ekstra på arbejdsmarkedet, uddannelse og endelig jobsikkerhed, især for de arbejdsløse?

Trepartsforhandlinger fandt sidst sted i opgangstider, hvor der var noget at fordele, i sommeren 2007, forud for OK08. Der var forventning om stor mangel på arbejdskraft, især inden for sundhedssektoren, og vi var – også dengang – positive over for at stille med en fagligt set god model, jordemødre til alt inden for reproduktiv sundhed. Der var derudover et godt fokus på penge til at opmuntre til længere tid på arbejdsmarkedet i form af tilskud til seniorer. 

I dag er bøtten vendt på mange måder. Der er nu dømt tilbageholdenhed inden for den offentlige sektor i hidtil ukendt grad, samtidig med, at der er rovdrift på indsats til fordel for øget produktivitet og effektivitet. Derudover har krisen gjort, at mange sundhedspersoner er søgt tilbage i job og op i fuld tid, så manglen nærmest er aflyst.

Vi kan nu sagtens se, at der kommer til at være stor brug for jordemødre, og et af vores indsatspunkter er at få FTF, vores hovedorganisation, til at fremføre, at der skal være anstændige, fagligt forsvarlige, ordentligt lønnede tilbud til vores dimittender

– tilbud, som ikke må gå ud over den ansatte gruppe af jordemødre. Brug chancen for at få uddannet ældre kolleger videre, få løftet kvaliteten og sikret fremtidig reproduktiv sundhed til Danmark – på et højt niveau.

“Så jeg vil foreslå: læg lidt korn i din hånd, finansminister. Lad være med at forsøge at klemme til om fuglene. Få dem til at komme med det gode. Det har alle parter mest glæde af.”
Lillian Bondo, formand