Leder: Fremskridt – på trods

Der er rigeligt med problemer i jordemødres verden. I Jordemoderforeningen arbejder vi hele tiden med et antal sager, der vedrører rettigheder for jordemødre i lønarbejde, vi støtter jordemødre til privat etablering og vi arbejder for jordemødres videndeling på alle planer.

Dette nummer af Tidsskrift for Jordemødre omhandler alt dette.

Men selv om der er tunge vilkår for ansatte og ledere, så skal hele denne leder ikke også handle om vanskelighederne. Nej, den skal handle om det, der lykkes.

Igennem de sidste ti år har jordemødre på alle niveauer arbejdet for at udbrede tanken om en anden jordemodertilværelse end den, der er bundet op på faste vagter og ukendt territorium, hver gang man møder ind.

Mange, mange jordemødre gør det fantastisk, også i situationer, hvor de for første gang møder et par, der står i deres livs store øjeblik, på godt og ind i mellem på ondt. Men det tærer på kræfterne at skulle stille op med alle antenner vendt mod parret, især hvis det er nummer fire fødsel på en døgnvagt.

Det er hævet over enhver tvivl, at det forbedrer mulighederne for den bedste omsorg til fødekvinden og sikrer præcise og rettidige reaktioner hos jordemoderen, at hun kender familien. Det er med andre ord et både lettere og sikrere arbejdsmiljø at befinde sig i.

Derudover øger det tryghed og glæde hos parret, at de har forhåndskendskab til jordemoderen.

Ti års samarbejde med visionære ledere og private og ansatte jordemødre bærer i tiltagende grad frugt.

Og derfor er der grund til at fejre, at – efter års indsats og debatter – begynder jordemødres visioner nu at udkrystallisere sig i konkrete projekter i alle regioner, på nær i Region Hovedstaden. Men det skal nok komme.

Det bliver nemlig ikke til at komme uden om: Kendt jordemoderordninger.

I forskellige udformninger, med forskellige tal for antal gravide/jordemødre og med forskellige indgange til ordningerne: hjemmefødsler, geografi, fødselsangst og forberedelse til barsel i eget hjem. Men fælles for dem alle er, at man ved, at det i lønkroner koster marginalt mere at sikre kendt jordemoder end at drive almindelige otte timers vagter og døgnvagter til det samme antal fødsler. Til gengæld får man større arbejdsglæde hos jordemødre, mere tilfredse gravide og fødende og færre genindlagte mødre og børn. Mere glæde, færre udgifter…

I bund og grund handler det om sund fornuft.

 
“Det er hævet over enhver tvivl, at det forbedrer mulighederne for den bedste omsorg til fødekvinden og sikrer præcise og rettidige reaktioner hos jordemoderen, at hun kender familien.”
Lillian Bondo, formand