Leder: Forskning på rette vej

Det første jordemoderprofessorat i Danmark blev slået op i juni, med ansøgningsfrist i juli. Det drejer sig om et klinisk professorat i jordemodervidenskab, med sæde på Rigshospitalets Juliane Marie center.

Når du læser dette, er ansættelsesprocessen sikkert godt på vej, med bedømmelsesudvalg og de videre procedurer, før vi en dag om forhåbentlig ikke for lang tid kan gå til tiltrædelsesforelæsning.

Det er stort. Det bidrager til et billede af en profession, som i stigende grad udvikler sig på tværs og i dybden af sit eget felt, til gavn for dens medlemmer, men også til gavn for samfundet.

Det er somme tider vanskeligt at genkende den jordemoderprofession, der har udviklet sig fra nabokonens hjælp tilbage før reformationen, over den uddannede praktiker, der fremmede overlevelsen, til vore dages jordemødre i hele det enormt brede felt. Et felt der spænder fra jordemoderen "på gulvet" med nærvær og ganske ofte uacceptabelt arbejdspres til akademikeren, der også ganske ofte under uacceptabelt arbejds- og finansieringspres fordyber sig i de særlige problemfelter, der præger dele af jordemoder- og kvindelivet.

Men uanset hvor og hvordan man bruger sin jordemoderuddannelse, så har vi det til fælles, at vi søger viden om både den ukomplicerede og den komplicerede fødsel og at vi tilstræber at implementere denne viden i omsorgen for den enkelte kvinde. Målet er at kunne give alle kvinder det bedst mulige forløb og størst mulig sundhedsgevinst uanset, hvor i livet de er. Det kræver, at der er et ubrudt link fra den studerende over den dygtige kliniker, til uddannelsesansvarlige, undervisere, ledere og forskere – nu også på det højeste niveau.

Vi ser skelsættende forskning fra danske og nordiske jordemødre i disse år, og der skal arbejdes på at få deres forskningsresultater anvendt i praksis. Vi er godt på vej mod, at det skal lykkes med oprettelse af et professorat, der har fokus på klinisk jordemodervirksomhed. Og vi tager endnu et skridt i den rigtige retning, når vi – forhåbentlig inden for få år – får en akademisk overbygningsmulighed specifikt rettet mod grunduddannelsen til jordemoder. Det vil tilsammen styrke vores argumenter for det gode jordemoderarbejde. Et arbejde, der kun kan ydes, hvis der gives tiden og kræfterne og motivationen til det.

Sådan hænger alting sammen. Det ordentlige jordemoderarbejde kan ikke ydes af nedslidte kolleger, hvis faglige ambitioner bliver gjort til skamme af uunderbyggede procedurer, manglende råderum til individuelle kliniske og menneskelige skøn, for lange opkald og for få hænder. Det vil såvel basisjordemoderen, hendes tillidsrepræsentant, hendes leder og forskere og undervisere kunne underbygge i fællesskab.

“Vi ser skelsættende forskning fra danske og nordiske jordemødre i disse år, og der skal arbejdes på at få deres forskningsresultater anvendt i praksis. Vi er godt på vej mod, at det skal lykkes med oprettelse af et professorat, der har fokus på klinisk jordemodervirksomhed.”

Lillian Bondo, formand.