Leder: Forlig om OK 05

28. februar 2005 klokken 9.30: Jeg er netop kommet hjem fra Amtsrådsforeningen. Deadline for lederen i dette nummer af Tidsskrift for Jordemødre er blevet trukket så langt, at jeg efter mere end to lange døgn med forhandlinger om OK05, med kun spredte pytter af søvn, kan meddele, at der nu foreligger en forligsskitse for de næste tre års overenskomst mellem Sundhedskartellet og arbejdsgiverne.

Forudsætningen for at det forhandlede resultat bliver en endelig aftale, er selvfølgelig, at organisationernes medlemmer stemmer ‘ja’ ved urafstemningen.

Jeg er træt, men også glad. Glad fordi det i en tid med økonomisk meget stramme tøjler på den kommunale økonomi er lykkedes for et selvstændigt Sundhedskartel at barsle med en god overenskomst med arbejdsgiverne.

Jeg havde ingen forventning om et bedre resultat, hvis vi var endt i et sammenbrud og i forligsinstitutionen. Jeg tror, der foreligger et resultat, som I vil tage godt imod.

Vi skal arbejde inden for det kommunale råderum, som Danmarks befolkning netop har stemt sig til, og set i lyset heraf er resultatet endog meget tilfredsstillende.

Det har krævet om ikke blod, så i hvert fald sved, og til tider tårer. Mest lattertårer, når pauser og ventetid i forhandlingerne kammede over i den samme boblende munterhed, som vi kender fra trætte og travle nattevagter. Men også raseritårer, når der forelå en afbrænder fra en uventet side.

Det vigtigste er imidlertid, at vi nu har fået sat et godt resultat sammen. Et resultat, der kan være med til at sikre en god lønudvikling, med en bedre tilgang til lokal løn end den, vi kender i Ny Løn, og med en god lønindplacering til jordemødre.

Vi må sige, at vi er kommet igennem med meget god styrke i Sundhedskartellet. Det er bevist, at Jordemoderforeningen gjorde det rette, da vi sammen med det øvrige Sundhedskartel gik fra KTO i november 2003, og vi har bedre end det øvrige arbejdsmarked fået forenet en god lønmodel med en god lønudvikling samt en række andre delelementer.

Jeg glæder mig til videre debat og kontakt med jordemødre rundt om i landet om det samlede resultat. Mere herom i Jordemoderforeningens nyhedsbrev (som du kan tilmelde dig ved henvendelse til inh@remove-this.jordemoderforeningen.remove-this.dk) og på Jordemoderforeningens hjemmeside under OK05.

Urafstemningsmateriale vil blive udsendt til alle stemmeberettigede medlemmer af Jordemoderforeningen den 9. marts.