Leder: Forårsblomster, kyllinger og påskeæg…

…møder os over alt i denne tid. Reklamerne fortæller mig, at påskekyllinger har noget med cykler og skotøj at gøre – jeg ved ikke helt hvad, men det er inspirerende at se alle billederne og symbolerne det, der vokser og gror. Det kunne være fint med lidt mere af den slags i de dokumenter, der fylder skrivebordet i øjeblikket!

Mit skrivebord er blandt andet dækket af høringsmaterialet til foreløbig to af regionernes sygehusplaner. Der bliver lagt megen energi i at svare i en positiv tone, for det handler jo om planer for vores fremtid. Svarene kommer fra ledere, undervisere, kredsforening og formandskab, samt fra jordemødre i tværfagligt samarbejde i MED-strukturen. Og alle vi, der svarer, håber på, at vores høringssvar giver anledning til fornyede overvejelser om den bedste retning for vores arbejde, til fælles bedste.

Jordemoderforeningen ønsker med vores høringssvar at få lov at skære igennem de uldne lag af hensyn og forhistorie og at kræve lidt ambition og nytænkning af planlæggere og politikere.

Ambition i den forstand, at man ser grundigt efter, hvor den foreslåede struktur skaber bedre forhold, og hvor den sætter sig i vejen for opgaveløsningen.

Jordemødres arbejde er præget af opgaveløsning inden for reproduktiv sundhed. Størsteparten af os arbejder selvstændigt med et antal forløb, som vi følger gennem graviditet, gennem fødsel, gennem barsel, og i få tilfælde gennem flere eller alle af faserne, enten få jordemødre sammen eller i større teams. Jordemødre har en selvstændig funktion, der i varierende grad overlapper med lægerne, både de praktiserende og obstetrikerne, og vi har lang erfaring i samarbejde med sundhedsplejerskerne.

At fylde et mangefacetteret og bredt forankret jordemoderarbejde ind i store konventionelt arbejdende sygehusafdelinger yder hverken opgaven eller arbejdskraftens evner retfærdighed.

Formandskabets høringssvar peger på disse forhold og opfordrer politikerne til at tænke ambitiøst! Brug vores kompetencer kreativt i stedet for at tænke i industrielt samlebånd på et felt, der er præget af livets uberegnelighed og sprælskhed. Det kan sagtens blive til mere end et påskeæg…Det bliver et columbusæg!