Leder: Fødselshjælp til forebyggelsen

Jordemoderforeningen har skrevet til Forebyggelseskommissionen. Du kan se brevet på hjemmesiden.

Forebyggelseskommissionen er nedsat af sundheds- og forebyggelsesministeren, og kommissionen skal til foråret aflevere en rapport til ministeren. Forebyggelseskommissionen skal ikke træffe beslutninger, men har fået til opgave at analysere, hvilke sundhedsmæssige udfordringer samfundet står overfor i dag og på baggrund heraf vurdere, hvilke indsatsområder der fremover bør prioriteres.

På den måde får politikerne mulighed for at træffe et kvalificeret valg om forebyggelsesindsats. Så handler resten om politisk vilje.

Vi ved, at beslutninger om forebyggelsesindsats oftest viger til fordel for den her og nu behandling, der trænger sig på.

Arbejdet i Forebyggelseskommissionen (www.forebyggelseskommissionen.dk) er vigtigt. Her sidder en økonom for bordenden, og hun skal sikre, at der regnes på, hvad der lønner sig.

Det er fint. Det er kun til fordel for den indsats, som vi gerne vil yde. For det at gøre en indsats for alle gravide og en særligt målrettet indsats for socialt udsatte gravide, det er på det lange sigt også en indsats, der lønner sig i form af sparede kroner til dårligt helbred og dårlig ”forældre-evne”.

Noget af det, der virkelig koster penge i de værste fremtidsscenarier, det er et meget højt antal diabetes type 2 patienter. Kraftig vægtøgning i graviditeten disponerer til graviditetssukkersyge, til vedvarende vægtøgning og til deraf følgende type 2 diabetes.

Tænk at byde på en ordentlig svangreomsorg, hvor vi forbinder respekt for den store oplevelse og forandring for hver kvinde og familie med målrettede tilbud om motion, kostvejledning og fællesskab om forandring, for bare at fokusere på et af problemkomplekserne.

Vi har jordemødre nok, der brænder for at yde den gode indsats.