Leder: Flere jordemødre – bedre sammenhænge

Danmark har en sundhedssektor, som i årevis har manglet medarbejdere til en lang række funktioner. Det er stadigvæk situationen for en række områder og faggrupper. Og det er en del af forklaringen på, at regering og arbejdsgivere har lavet mange tiltag for at øge optaget på sundhedsuddannelserne. Det er også sket på jordemoderuddannelsen, og vi vil derfor kunne afhjælpe situationen, som kun bliver værre efterhånden, som store årgange går på pension.

Jordemødre både kan og vil påtage sig opgaver indenfor en række områder, der ligger udenfor fødegangene. Det er især relevant nu, hvor vi bliver flere.

Helt konkret, så har kun ganske få af de jordemødre, som bliver uddannet her til januar, fået fast arbejde på en fødeafdeling. Derfor er det helt afgørende, at landets sygehuse begynder at ansætte jordemødre på svangre- og barselafdelinger såvel som på andre områder, der ligger lige for i forhold til jordemødres kompetencer. Det kan for eksempel være inden for fertilitetsarbejde, antikonception, abortomsorg og scanning.

Det giver mulighed for bedre forløb for de gravide. Det giver mulighed for jordemødre, der gerne vil prøve andre ting efter en tid med fødsler, og endelig giver det plads til, at de nyuddannede kan starte deres karriere på en fødegang.

Jordemoderforeningen har længe været i dialog med Danske Regioner for at sætte gang i udviklingen, og vi har for nylig skrevet til samtlige landets sygehusdirektører. Allerede nu kan vi se, at det nogle steder har betydet forandringer. Men alt for mange steder sker der stadig intet. Derfor må vi alle være med til at sparke dørene ind til de nye job, så vi kan få skaffet plads til de nye dygtige jordemødre.

Sundhedsministeren har kaldt muligheden for at ansætte jordemødre på for eksempel barsel- og svangreafdelinger for ”det nemmeste opgaveglidningsprojekt i verden”. Det kan vi kun give ham ret i. Samtidig har regionernes formand, Bent Hansen, også opfordret landets sygehuse til at bruge jordemødre andre steder end på fødegangene. Faktisk er det svært at finde nogen, som ikke synes, det er en god idé, når man tænker på den baggrund, viden og kunnen, som jordemødre besidder.

Ikke desto mindre så er der for mange steder lokal træghed på området, og det er helt uacceptabelt og kan meget vel gå hen og blive en dårlig mediesag for lokale politikere, sygehusdirektører og afdelingsledelser, når de skal forklare, at man må aflyse sundhedstilbud pga. personalemangel – og så samtidig lade dygtige jordemødre gå arbejdsløse.

Vi skal og vil gøre alt, hvad vi kan for at skaffe stillinger til vore kommende kolleger, så de hurtigst muligt kan komme til at virke i vores dejlige fag. Det fortjener både de og sundhedssektoren.

˝Sundhedsministeren har kaldt muligheden for at ansætte jordemødre på for eksempel barsel- og svangreafdelinger for ”det nemmeste opgaveglidningsprojekt i verden”. Det kan vi kun give ham ret i.˝
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen