Leder: Fagligt grundstof

Vi ser det over hele landet. Forandringer, baseret på indsamling af tal. Vi har bekymret os om stigningen i alvorlige bristninger i mange år, og i de seneste tre til fire år er der på det store flertal af afdelinger taget meget grundigt fat i problematikken. Antallet af alvorlige bristninger skal simpelthen ned.

Som det fremgår af de mange beretninger i dette nummer af Tidsskrift for Jordemødre, så er der forskellige måder at gribe læring og udvikling an på.

Det er glædeligt, at tal for store rupturer, som vi venter at se helt officielt, når årets offentliggørelse af tal fra kvalitetsdatabasen for fødsler kommer til marts, ser ud til at falde overhele linjen. Gamle dyder og ny styrke i systematik og tværfaglig læring gør tilsyneladende tricket. Det handler om god forberedelse, god kommunikation, håndgreb, varme og langsom forløsning.

Det er muligvis mindre afgørende, hvordan man præcis udformer det håndgreb, der anvendes. Og mere afgørende, at man gør det systematisk ens, eller i hvert fald nøje registrerer, hvordan man ved den enkelte fødsel holdt sine hænder – således at læringen og evalueringen kan sikres.

Det fremgår af artiklerne, at certificering er en vigtig del af lærings- og forbedringsprocessen. Jeg tror, at det er afgørende vigtigt hurtigst muligt at inkorporere den ny viden i den kliniske undervisning.

Noget så afgørende som fuld evne til at kontrollere en fødsel med bedst mulige forebyggelse af store bristninger – det er og bliver fagligt grundstof, som enhver nyuddannet jordemoder i kraft af sin fremragende uddannelse skal kunne.

Godt arbejde!"Jeg tror, at det er afgørende vigtigt hurtigst muligt at inkorporere den ny viden i den kliniske undervisning."
Lillian Bondo, formand