Leder: En ny begyndelse

Det nye år truer. Eller også står alle mulighederne og blinker med neonskilte. Det er lidt som ens mentale parabolantenne er indstillet.

Jeg vælger, at mulighederne står og blinker. For hvis ikke jeg aktivt vælger denne løsning, risikerer jeg at miste modet over for truslerne.

Hvad giver os muligheder?

 • Vi har en masse glade vordende forældre og familier hvert år.
 • Vi er en dygtig faggruppe med omstillingsevne, kampmod og humor.
 • Vi har dejlige samarbejdspartnere, sosuassistenter, læger, syge- og sundhedsplejersker med flere.
 • Vi har basalt set et godt sundhedsvæsen med mere end ren og skær overlevelse som tilbud til familierne.

Og hvad udgør truslerne?

 • Vi har også en for høj andel af kvinder, der bliver deprimerede af oplevelser i forbindelse med det at få barn.
 • Vi har en noget slidt jordemodergruppe, der trænger til anstændig løn og ditto arbejdstid, og som trænger til personalepleje i retning af efter- og videreuddannelsestilbud.
 • Vi har en aktuelt ret uoverskuelig omstrukturering forude.
 • Og vi har en vægtning af sundhedsfremme og forebyggelse i sundhedsvæsenet, som alle gode samarbejdsmuligheder til trods lander os i en klemskrue, hvad angår det at yde godt jordemoderarbejde.

Så 2005 bliver meget spændende:

 •  Der er kejsersnitdebatten: Er der allerede frit valg? Og hvis nej, skal der være det?
 • Så er der en overenskomst, hvor forhandlingerne føres med – i skrivende stund – meget åbne muligheder for nye lønformer, uden at man dog kan danne sig et billede af den økonomiske ramme og et billede af arbejdstid og -miljø.
 • Og der er den store pakke af lovarbejde omkring sundhedsvæsenet: Hvad ender det med af påvirkning på vores jordemoderarbejde?
 • Vi har, deraf afledt, en ny struktur at indføre hos os selv, med hvad det medfører af ekstra indsats.

Med alle disse nytårsbomber går vi ind i 2005. Der bliver brug for nytænkning og energi fra mange sider i foreningen for at få det til at lykkes, men vi kan glæde os over gode og mangeartede kontakter og et godt – nyt – navn til at føre arbejdet fremad.

Det skal lykkes!

Lillian Bondo
Landsformand