Leder: Efter kongressen

En kongres er en samling af aktive medlemmer, et forum for meningsudveksling, for afpudsning af politiske standpunkter, så de holder over nogle år. Det er også en social begivenhed. Og endelig, så er det også en prøve – og en prøvelse.Jeg synes, når jeg ser tilbage på denne kongres, den første i det ny formandskabs periode, at der er grund til glæde.

På en række af de ovennævnte områder bestod kongressen testen:

Der var, som altid, en hyggelig stemning, kolleger og holdkammerater, der omfavner hinanden og skal høre sidste nyt om familie, job, uddannelse.

Der dukkede nye aktive medlemmer op, og de sagde noget. Faktisk en masse.

Der var ikke tale om dræbende enighed. Der blev fremført forskellige synspunkter.

Samtidig var der bred tilslutning til det forarbejde, der lå fra formandskab og hovedbestyrelse, samt sekretariat. Dog ikke uden finpudsning og munterhed over bommerter. Vi har fået grundlaget for et lønpolitisk arbejde, og vi har en – i store linjer – •prioriteret liste over indsatsområder for de næste to år.Jeg synes, at prøven blev bestået, og prøvelsen var til at overse. Jordemoderforeningen tog et skridt fremad. Der var kritiske røster, som fremførte, at det er da meget godt med alle de dyre ord, men hvornår kommer der realiteter? Jeg forstår budskabet, men finder alligevel, at vi gør noget aktivt og mærkbart i hverdagen, og det har vi endnu bedre muligheder for nu med et politisk dokument i hånden som "Svangreomsorg – jordemoderforeningens bud på nye udfordringer".

l Vi kan henvende os til beslutningstagere i bredeste forstand og lægge synspunkter frem med ny vægt, med såvel politisk dokument som baggrundsmateriale på området.

l Vi kan stille vores viden til rådighed for brugergrupper, der ønsker at fremme bedre svangreomsorg, og samtidig kan vi alene og med samarbejdspartnerne arbejde for større viden og indflydelse, hvad angår det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

l Vi har gennem halvandet år arbejdet på at formulere foreningens forskningsstrategi. Det vil være oplagt at runde dette arbejde af nu, og derefter anvende dele af foreningens forskningsmidler på at undersøge områder, der er af betydning for dels "det gode jordemoderarbejde" og dels "den gode fødsel"; sidstnævnte er der allerede taget de indledende skridt til sammen med DSOG.

l Vi kan gå mere sikkert til samarbejdet med medierne. Der foreligger så bred enighed om dokumentet "Svangreomsorg – jordemoderforeningens bud på nye udfordringer", at det bliver lettere at fremføre foreningens holdning i en række spørgsmål.

Tak for kongressen, god jul og godt nytår!