Leder: Det gode liv … og formandsposten

Hvad er det gode liv for dig?

‘Nu er det endelig weekend’, lyder det ofte fra diverse radiokanaler fredag eftermiddag. Og nu har vi fri. Sådan er det ikke for jordemødre, der er vant til at arbejde på alle tider. Også i weekenden. Og det er med til at definere os, vi er der, når der er fødsler. Så selvfølgelig er der weekender, hvor familien må undvære os, eller hvor vi må takke nej til en middagsinvitation. Men skiftende arbejdstider kan også være en del af et godt liv.

Det gode liv indebærer desuden, at man kan være den jordemoder, man er uddannet til. At man har tid og ro til at være der for netop denne kvinde, den familie, der lige nu har brug for en jordemoder.

Det gode liv kræver også, at man kan være andet end jordemoder. At der er den rette balance mellem arbejdsliv og fritid. Og ikke mindst den gordiske knude, der handler om at få ferie, når man har brug for det.

Det gode liv er ikke nødvendigvis det samme, når man 25, som når man er 45 eller 65. Vi har alle opture og nedture, men vi skulle gerne på den lange bane have mulighed for det liv, som føles godt og rigtigt for den enkelte.

Hvad er det gode liv for mig?
At være formand for Jordemoderforeningen det sidste halvandet år har givet mening for mig – det gode liv. Det er et privilegie og en enorm udfordring at være med til at sætte retning for foreningens mål og arbejde. At kunne være med til at sikre alle jordemødre det gode liv.

Jeg har bevæget mig indenfor organisationsverden en del år og jeg har stået på fødestuer rundt om i Danmark i lige så mange år.

Men det er altså noget ganske andet at tage formandshatten på. Det er fantastisk, det er trættende, lærerigt, berigende, udviklende, svært og sjovt.

Jeg havde ønsket, at vi havde nået mere og længere inden foråret 2021, men vi har taget meget vigtige skridt. På kongressen tog vi beslutning om en ny strategi, hvor vi beskriver det, som jeg har hørt jordemødre efterspørger: At vi er en tydelig fagforening for jordemødre, at vi står op for en god svangreomsorg og for vores selvstændige virksomhedsområde. Vi har prioriteret et budget, der kan få strategien til at folde sig ud. Vi har fået genbesat stillinger i sekretariatet og senest fået tilført ekstra kompetencer inden for arbejdsmiljø. Derfor mener jeg, at vi har et godt grundlag for at komme videre med det, som er min opgave at stå i spidsen for.

Vi er en lille organisation, som vil meget og kan meget – også mere end vi egentlig har resurser og hænder til. Vi har dygtige tillidsrepræsentanter, som kæmper en vigtig kamp for vilkår for dig på arbejdspladsen. Vi har dygtige kredsformænd for de medlemmer, der står uden for det regionale arbejdsmarked.

For mig vil det gode liv være at få lov til at fortsætte det arbejde, som vi har startet sammen. Jeg synes, vi er godt i gang, og jeg vil gerne arbejde målrettet for danske jordemødres sag i de næste fire år.

Derfor vælger jeg at stille mig til rådighed for genvalg, når vi i foråret har ordinært valg til posten som formand for Jordemoderforeningen.