Leder: “Det er ikke godt nok”

Det er selvfølgelig ikke godt nok…" sagde indenrigs- og sundhedsminister Lars Løkke Rasmussen den 6. januar 2004 i TV-avisen med henvisning til fødselshjælpen på danske fødeafdelinger. Og denne gang var Jordemoderforeningen enig med Lars Løkke Rasmussen. Han fortsatte med at sige: "men der er ingen tvivl om, at vi i dag giver tilbud til de gravide, der er langt bedre, end hvad vi gav for for eksempel ti år siden".Her hører enigheden så op.

Det er ikke godt nok, at cirka hver tredje kvinde i fødsel har sikkerhed for IKKE at have jordemoderen kontinuerligt til stede under sin fødsel, som det fremgår af et notat Sundhedsstyrelsen og sundhedsministeriet udsendte kort før årsskiftet.

Notatet er bestilt af ministeren efter debatten i Folketinget i maj 2003. En debat, der udsprang af de spørgsmål, Jordemoderforeningen har rejst siden efteråret 2002; ja faktisk siden folketingspolitikere diskuterede dødfødsler på grund af travlhed, har vi forsøgt at vinde gehør for vores ængstelse for den gradvise forringelse af svangreomsorgen. Nu er det lykkedes at få det rette fokus på indsatsen for vordende familier i Danmark

Undersøgelsen viser, at der mange steder er skåret ned på det forebyggende arbejde i graviditeten, så tilbuddene til de gravide ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om svangreomsorg fra 1998. Den viser desuden, at der er store variationer fra fødested til fødested.

De kommende ændringer af den kommunale struktur kan være med til at rette op på manglerne inden for de mangeartede strukturer, der findes på svangreområdet. Lad mig sige med det samme: Jordemoderforeningen finder ikke, at der kun er én model, der dur, når det gælder sikring af god svangreomsorg med plads til sundhedsfremme og forebyggelse.

Men det ligger fast, at det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i graviditeten, under fødslen og i barselperioden skal bibeholdes som et selvstændigt område, med selvstændig jordemoderledelse og budget, hvis den myndighed, der fremover bliver ansvarlig for svangreomsorgen, skal have en chance for at leve op til de faglige anbefalinger på området. Muligvis ikke geografisk selvstændighed i forhold til sygehusets bygninger, men klar selvstændighed både organisatorisk og økonomisk.

Jordemoderfaglig ledelse med ansvar for budgettet til jordemødres indsats i svangreomsorgen er grundstammen.

Lillian Bondo, landsformand