Leder: Det er godt

Det er ikke godt nok, skrev vi for nylig på denne plads. Men det var nu om en helt anden sag. Heldigvis er der også noget, der er godt nok. Det er rigtigt godt endda, kan vi konstatere her i april måned, hvor PKA har 50-års jubilæum.

Pensionskassen for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter har nemlig pr. 1. april 2004 eksisteret i 50 år, og den ordning blev starten på PKA-samarbejdet, som også danske jordemødre har betroet forvaltningen af deres pensionsaftale.

Vi er ikke mange i forhold til de øvrige faggrupper, og vore ejerandel af PKA er beskeden. Men vi har vores pensionsordning dér, og det er faktisk gået pænt. Pensionskassen for Jordemødre oprettedes i 1966 – samme år, som Sundhedsstyrelsen godkendte salget af p-pillen og vores dronning blev forlovet. Det var naturligt for os at søge sammen med andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet. Vi var færre end 100 medlemmer ved oprettelsen. I dag er vi godt 1.900. Næsten 200 af dem er pensioneret enten pga. alder eller, fordi helbredet ikke har holdt. For disse sidste er pensionskassen en meget håndgribelig størrelse.

Din pension har haft alle chancer for at udvikle sig godt, hvis du ellers har fulgt et normalt arbejdsforløb. Ordningen blev etableret på et tidspunkt, hvor kun de allermest fremsynede havde øje for, hvor godt et værktøj en sådan pensionsordning ville være for alle parter – ikke mindst for medlemmerne

Arbejdsmarkedspensionen bliver nemlig en stadig vigtigere del af den samlede pensionsdækning. En rapport fra regeringens Bremer-udvalg fra sidste år viser således, at indkomsterne fra arbejdsmarkedspensioner forventes at være langt den største andel af de samlede pensionsindtægter for danskerne i 2045. Dette gælder formentligt allerede for mange af vores kollegers vedkommende, netop fordi vi var så tidlige ude med beslutningen.

Overenskomstindgåelsen har jævnt rummet forbedringer af pensionsindbetalingerne. Ved sidste overenskomst valgte Jordemoderforeningen at lægge alle de midler, vi havde rådighed over, på lønnen under en eller anden form, så der forbedrede vi kun indirekte pensionen. Op til overenskomst 05 spørger Jordemoderforeningen atter til din mening og tager herefter i hovedbestyrelsen stilling til, om der skal sættes mere af til pension af det samlede overenskomstresultat.

Der er således masser at tage fat på. Vi skal allerede på dette års generalforsamling i Pensionskassen for Jordemødre diskutere en ny og mere fleksibel model for alderspensionerne, og over de to næste år kommer de øvrige ydelser på arbejdsbordet hos de delegerede. Det vil også være relevant at se nærmere på vores resultater sammenlignet med de andre pensionskassers resultater.

Men selv om der er nok at arbejde videre med, er vi helt sikre på, at vi uden forbehold kan ønske PKA – og os selv – til lykke med jubilæet.

Lillian Bondo, landsformand