Leder: Der SKAL gøres noget – noget der virker

Med foråret kommer ikke bare varmen og lyset men også Jordemoderforeningens store satsning: Arbejdsmiljøundersøgelsen. Den skal kaste et klart og nuanceret lys over de vilkår, jordemødre arbejder under anno 2006.

I disse dage udsender CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, på vegne af Jordemoderforeningen, et spørgeskema. Op mod 200 spørgsmål skal danne udgangspunkt for en omfattende analyse af arbejdsmiljøet i jordemoderfaget. <//span>Men ved vi da ikke, at vores arbejdsforhold er for ringe? Skulle vi og foreningen ikke hellere ta’ at gøre noget ved det? Jo, vi ved, at arbejdsmiljøet er for dårligt mange steder. Men det er snart otte år siden, at alle jordemødre blev spurgt om deres arbejdsmiljø i en spørgeskemaundersøgelse.

Meget er sket siden. Hvordan har det påvirket vores arbejdsmiljø? Hvor galt er det, og på hvilken måde er det galt? Hvad giver i særlig grad arbejdsglæde og et godt miljø? Hvilke forhold er de største ”miljø-syndere” i jordemoderfaget? Og som noget nyt undersøger vi nu også specifikt ledernes arbejdsmiljø.

Vores arbejdsvilkår betinges i vid udstrækning af forhold, som vi vanskeligt kan gøre noget ved. Men de skabes også af forhold, vi kan ændre. Kunsten er at kunne skelne, og det skal undersøgelsen hjælpe til.

Undersøgelsens resultater offentliggøres efter sommerferien. Herefter skal blikket rettes fremad. Hvad kan vi gøre — hvad er vigtigst, og hvad batter mest? Mit håb er, at vi på kongressen til november i enighed kan udpege de 4-5 vigtigste indsatsområder og konkrete initiativer for en markant forbedring af jordemoderfagets vilkår i de kommende år.

Der SKAL gøres noget, noget der virker. Min store frygt er, at vores dejlige fag i offentligheden får prædikatet ”miljøfarligt arbejde”! At søgningen til faget svigter. At trækket ud af faget stiger yderligere, så det ikke engang hjælper, at Esbjerg-uddannelsen sender de første nye jordemødre ud i 2009.

At flytte noget kræver i høj grad også en lokal indsats. På alle arbejdspladser af en størrelse, der gør det muligt at bevare anonymiteten, kan leder og tillidsrepræsentant i samarbejde — gratis – rekvirere samtlige lokale data. Det gør, at man på alle spørgsmål og dimensioner kan sammenligne sin egen arbejdsplads med det gennemsnitlige landsresultat og her igennem få idéer til prioriteringer og indsatser for et bedre arbejdsmiljø lokalt.

Også derfor er det så vigtigt, at alle — også DU — i en travl hverdag lige tager sig tid til at deltage i undersøgelsen.

Undersøgelsen er også et vigtigt bidrag til demokratiet i vores fagforening. Dens resultater vil udpege de spørgsmål og områder, der skal arbejdes mest med i de kommende år. Ved at deltage kan du få en direkte indflydelse på din fagforenings prioriteringer. Vi håber at høre fra dig!