Leder: Demokrati og professionsudvikling

I de kommende uger afvikler alle kredse generalforsamlinger. Alle arrangementer kan findes i det nummer af Tidsskrift for Jordemødre, som du har i hånden/ruller ned over skærmen i dette øjeblik. Hvorfor fremhæver jeg nu det, når det er skrevet andetsteds?

Det gør jeg, fordi det er nøjagtig 111 år og syv måneder siden, at jordemødre fra hele landet rejste til København for at stifte en forening, der skulle arbejde for fag og for vilkår – på trods af trængsler, svær økonomi, dårlig samfærdsel og travlhed…

Og sådan noget behøver man ikke kun huske, når det er jubilæum. Det skal man huske på, hver gang der er grund til at glæde sig overat leve i et land, hvor der er frihed til at organisere sig og stå sammenom at bedre arbejdsvilkår, bedre honorering og sikre en højfaglighed.

Af Finansministeriets Vækstplan fremgår det, at man vil spare 12 mia. kr. frem til 2020 gennem ‘øget fokus på effekter og resultater, digitalisering og velfærdsteknologi, arbejdstidsregler og arbejdsforhold i det offentlige, offentlig-privat samarbejde, bedre regulering og et styrket fokus på kapacitetsudnyttelse, økonomistyring, ledelse og bedre offentlige indkøb’.

Hvis du synes, at det lyder som en trussel mod dit arbejde med at sikre rolige forløb på et højt fagligt niveau og med en videreudvikling af din viden og en passende honorering for at stille dig til rådighed i alle døgnets timer, i andres ferier, fridag og helligdage – så har du ret.

Vi kan ikke alene og hver for sig dæmme op for den flodbølge af besparelseskrav og rationaliseringer, som vores politiske ledelser mener, at de kan påføre os og fremtidens familier. Vi kan kun sammen, og sammen med andre, der arbejder for sundhed og velfærd, rejsede spørgsmål, der skal rejses, forsvare de vilkår, som skal værnes og stille de krav, som vi er parate til at stille en samlet jordemoderstand og samarbejdspartnere bag.

DERFOR – skal du komme til generalforsamling og være med til at sætte præg på det kommende år i Jordemoderforeningen, stille op som kongresdelegeret eller bakke op om dine tillidsvalgte, så det bliveren stærk position at være tillidsrepræsentant – selv i en nedskæringstid.Og så i øvrigt udveksle nyheder, kram og gode ideer med dine kolleger!

Vores formødre kunne – og vi kan.

God generalforsamling, alle kredse.

"Hvis du synes, at det lyder som en trussel mod dit arbejde med at sikre rolige forløb på et højt fagligt niveau og med en videreudvikling af din viden og en passende honorering for at stille dig til rådighed i alle døgnets timer, i andres ferier, fridag og helligdage - så har du ret." Lillian Bondo, formand