Leder: De første hundrede dage

Kære kollegaer

Ved årets slutning er det altid relevant at gøre status. For mig er det også en god anledning til at gøre status på de første hundrede dage som formand.

Jeg har besøgt 15 arbejdspladser på hospitaler og uddannelsessteder og talt med vores ledere. Mit mål var ikke at komme ud og fortælle om, hvordan jeg ser verden, men at lytte til, hvordan verden ser ud fra Thisted, fra Kolding, fra en professionshøjskole …

Og det gav rigtig mange – forskelligartede – input, som jeg tager med mig. Input, der for de flestes vedkommende er formet som spørgsmål, som vi skal forsøge at finde svar og løsninger på.

Lad mig nævne nogle: Hvordan er den gensidige respekt mellem et stort og et mindre fødested? Hvordan støtter foreningen arbejdsmiljørepræsentantens arbejde? Hvorfor tæller weekendarbejde først fra lørdag morgen? Hvordan får vi de kompetencer, som findes på uddannelsesstederne, i spil til gavn for mere end grunduddannelsen? Kan der være for mange kendt jordemoderordninger på et fødested? Hvordan passer vi på de unge, de nyuddannede, de ældre og alle dem midt i mellem, når akutarbejdet bliver for akut? Er det muligt at holde et medlemsmøde, der ikke koster noget at deltage i? Hvorfor giver foreningen ikke en erkendtlighed til jubilarerne? Hvordan arbejder vi med ulighed? Forsvinder (de unge) jordemødre fra faget? Hvad når man ikke er udbrændt af jordemoderlivet, men af arbejdslivet? Hvad er den rette titel på en supervisor/ koordinator/afdelingsjordemoder? Hvordan rummer foreningen både chefer og basisjordemødre? Hvordan kan man have en lønstrategi, der giver lønudvikling og samtidig er solidarisk?

Jeg fik også mulighed for at se og gense fødegange, store med plads og mulighed for det meste og mindre med deletoilet på gangen. Jeg oplevede kreativitet, der gør, at fødestuerne – trods mangel på penge – er udstyret med kar og flotte billeder. Og jeg mærkede stolthed, entusiasme, engagement, bekymring, klogskab og en generel villighed til at dele ud af, hvad man har.

TAK for alle input! Jeg glæder mig til at besøge arbejdspladser på Sjælland og i hovedstadsområdet. Og jeg glæder mig ikke mindst til at tage alle input med i det videre arbejde.

Ud over samtaler med rigtig mange jordemødre er min første tid som formand også brugt på at dyrke og opdyrke netværk, hilse på samarbejdspartnere og på arbejdet med overgangen til AC. I det nye år skal jeg møde ministre og regionsformænd. Der er aftaler på plads med de fleste.

I 2020 holder Jordemoderforeningen kongres. Kongressen skal sætte retningen for de næste år, og for mig er det vigtigt, at vi har fokus på, hvordan Jordemoderforeningen anno 2020 er relevant for medlemmerne. Skal der justeringer til? Skal vi satse på noget nyt? Jeg ser et stort behov for at se på foreningens rolle i forhold til at støtte arbejdet for et godt arbejdsmiljø. Behovet for en endnu mere målrettet lønstrategi er også påtrængende. Hovedbestyrelsen har taget de første spadestik, og vi vil forberede os godt, så kongressen bliver relevant, levende og medinddragende.

En god kongres kræver forberedelse på alle niveauer. Så tag gerne allerede nu kontakt med din kredsformand, hvis du har noget på hjerte, som kan være relevant for kongressen.

Det bliver et spændende arbejdsår for Jordemoderforeningen – og jeg glæder mig.

Glædelig jul og godt nytår.