Leder: Centralisering kræver decentrale initiativer

Et ekspertpanel nedsat af regeringen udkom i slutningen af november med deres bud på fordelingen af de 25 milliarder, som regeringen har afsat til investeringer i en ny og forbedret sygehusstruktur.
Eksperternes bud fører til yderligere centralisering af specialerne og dermed også af fødslerne og går i mange tilfælde stik imod planlægningen i de enkelte regioner.
En lang række aktører ytrede sig efter, at ekspertpanelet havde udtalt sig.
Jakob Axel Nielsen, sundheds- og forebyggelsesminister, og Bent Hansen, formand for Danske Regioner, var i sjældent set omfang enige om, at nu er der skabt et godt grundlag for at udvikle indsatsen videre.
Det er ikke første gang, vi hører om lukning af akutfunktioner og dermed om lukning af fødeafdelinger. Den tidligere Sundhedsstyrelsesrapport om akutberedskabet forudsætter, at alle (hospitals)fødsler skal foregå der, hvor der er hjælpefunktioner til den komplicerede fødsel. Hvis en sådan centralisering skal gå godt på svangreområdet, kræver det imidlertid, at ministeren og regionsformanden lytter til jordemødres erfaringer. Hvis de gør det, kan jeg godt se mulighederne for udviklingen af det gode jordemoderarbejde, den gode svangreprofylakse, den gode fødsel og den gode barsel i en struktur med færre fødeafdelinger. En udvikling der forudsætter et tæt samarbejde med vores ledere, der bliver nøglepersoner i de forandringer, der kommer til at ske.
Derfor vil jeg godt sige til Jakob Axel Nielsen, og Bent Hansen: Der er kæmpe muligheder i at se med friske øjne på svangreomsorgen. Hvis I vil have færre fødesteder, så mød os nu med nytænkning i forhold til, at kvinderne og familierne sikres kontakter, der hvor de ønsker det, i graviditeten. Og at de sikres en høj standard for jordemoderhjælp ved fødsel i hjem eller nærmiljø og en tryg transport til fødestedet, hvis de vælger det.
Hvis ikke der tænkes i forebyggende indsats, i nærvær i lokalmiljøet, i ledsagelse ved jordemoder til de mange flergangsfødende eller hurtige førstegangsfødende, der skal ud at køre på landevejene, ja, så bliver det endnu mindre spændende at være jordemoder og mere risikabelt at være fødende.

God Jul!


”Hvis I vil have færre fødesteder, så mød os nu med nytænkning i forhold til, at kvinderne og familierne sikres kontakter, der hvor de ønsker det, i graviditeten.
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen