Leder: Bedre normeringer. Nu!

I vores strategipapir står, at ”Jordemoderforeningen skal tage skridt til at sikre bedre normeringer/ændret opgaveløsning på belastede afdelinger. Vi skal lokalt og centralt bruge aftaler og politiske muligheder til at skabe bedre kvalitet og normeringer”.

Normeringer er typisk et vanskeligt emne. Det er at udfordre ledelsesretten at kræve, at en arbejdsplads ansætter flere til de samme opgaver.

Men omvendt er det vel heller ikke i orden, at en arbejdsplads over tid anvender færre jordemødre til de samme eller flere opgaver?

I England har Royal College of Midwives en anbefaling af hvor mange forløb, en jordemoder højst bør varetage om året for at sikre den gode kvalitet. Det ligger på omkring 30. Tredive!

Vi ved mere og mere om det sunde arbejdsliv og om den fødendes behov for nærvær og kontinuitet. Og vi ved, at mange forløb tæt efter hinanden belaster jordemoderen fysisk og menneskeligt.

Men nu har sundheds- uddannelses- og finansministre samt parterne på arbejdsmarkedet faktisk samarbejdet om at uddanne flere jordemødre. Der er jordemødre nok til at løse opgaverne bedre og mindre belastende. Det sparer penge til sygemeldinger, og det forhøjer kvaliteten med færre indgreb for den enkelte kvinde.

Samfundsmæssigt vil en bedre satsning på færre forløb pr. jordemoder også fjerne behovet for betalt ufaglært fødselsledsagelse. Noget, der efter Jordemoderforeningens mening ikke forhøjer kvalitet eller sikkerhed i fødselshjælpen. Hvis behovet og efterspørgslen på støttepersonale stiger, bør det yderligere give landspolitikere og sygehusejere stof til eftertanke. I Danmark betaler vi skat, så vi kan få en både sikker og omsorgsfuld betjening, når vi skal føde. Det skal ikke være nødvendigt for den enkelte kvinde og familie at have yderligere udgifter for at få dækket alle rimelige behov ved familieforøgelsen.

Den eneste anstændige tilgang til det gode jordemoderliv og den gode ydelse til kvinderne, børnene og mændene er at nedsætte antallet af kontakter for den enkelte jordemoder og give god tid."Den eneste anstændige tilgang til det gode jordemoderliv og den gode ydelse til kvinderne, børnene og mændene er at nedsætte antallet af kontakter for den enkelte jordemoder og give god tid."
Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen