Leder: Arbejdsløshed

Arbejdsløsheden i Europa når nye højder. Over 11 procent af arbejdsstyrken står uden arbejde. Hvordan ser det så ud blandt de danske jordemødre, især de nyuddannede, eller dem med kort erfaring? Det ser heldigvis væsentligt bedre ud end det gjorde i 2012 på samme tid af året.

Det har været en glæde at besøge de tre hold nyuddannede her i januar og høre, at en væsentligt større andel end sidste år på samme tid har udsigt til i hvert fald nogle måneders beskæftigelse. Vi ser nu resultatet af det, som jordemoderledere, jordemødre og foreningen i enighed har peget på gennem flere år nemlig behovet for fødselsforberedelse, bedre rater for jordemodertilstedeværelse under fødselen, bedre opbakning til kvinden, den nyfødte og hele familien. Det resulterer nu i flere stillinger på mange fødesteder. Der er langt endnu. Der er stadig så travlt på mange arbejdspladser, at jordemødre er udmattede, ikke bare trætte, efter en arbejdsdag. Den kollegiale udvikling og udveksling har trange kår, hvis man altid, altid er på stikkerne. Der skal og må være luft til samtalen med kollegaerne.

Men vi kan se, at antallet af fuldtidsstillinger er steget markant over de seneste år, vi kan se, at NIP bruges til noget fornuftigt, og vi kan se, at de unge kolleger har udsigt til et arbejdsliv. Selv om det skal løbes i gang.

Det ændrer ikke på billedet af, at der generelt er en alt for høj arbejdsløshed, at ledige falder for en dagpengefrist, som er sat urimeligt kort i en tid, hvor arbejdet bare ikke er der, og at nogle arbejdsløse i udmattelse og håbløshed ender med at falde helt neden ud af systemet. Et sådant tab af menneskers kræfter medfører også øget social nød, øget migration, fald i velfærd. Alle forhold, som vil presse vores samfundsmodel.

Der er med andre ord god grund til at arbejde for velfærden – som Jordemoderforeningen gør det gennem vores hovedorganisation, gennem samarbejdet i Sundhedskartellet for en god overenskomst, gennem politisk påvirkning til de bedste valg inden for reproduktiv sundhed.

Vi ved, at man med fordel kan anvende samtlige jordemødre til udvikling af sundhed og styrke. Ja, det er ikke for meget at sige, at vi er med til at sikre lykken – en god start som familie er et grundlag, der sikrer parrets samliv og børns trivsel langt ind i familiens liv.

Ved Jordemoderforeningens 100 års jubilæum i 2002 skrev historiker Helen Cliff bogen ’Fast ansat ved mysteriet’. En del jordemødre vil i dag stille sig tilfreds med vikariater ved samme mysterium – bare det ender med en fastansættelse på et tidspunkt eller et spring ud i det selvstændige.

God vind til alle nye kolleger.

“Det har været en glæde at besøge de tre hold nyuddannede her i januar og høre, at en væsentligt større andel end sidste år på samme tid har udsigt til i hvert fald nogle måneders beskæftigelse.”

Lillian Bondo, formand