Leder: Amtsborgmestrenes aftensang: I did it my way

Alt for ofte må vi forholde os til nye nedskæringer i det offentlige.

Knap nok er det ene amt færdigt med deres nedskæringsprogram, før det næste lægger ud med nedskærings- eller omstruktureringsplaner. Hvert eneste amt gør tingene på deres egen måde. Man skulle tro at Frank Sinatras gamle schlager: I did it my way… var kampsang for hver enkelt amtsborgmester i dette land.

Amtsborgmestrene vil sikkert indvende: "Det er jo det, der er så skønt ved det kommunale selvstyre: Vi kan gøre tingene på den måde, der passer bedst i vores eget amt"…

Hvis så bare der blev planlagt efter borgernes ønsker, jordemoderfaglig viden og Sundhedsstyrelsens retningslinjer, når man samler fødslerne på store specialafdelinger.

Men det gør amterne ikke. Borgerne har ønsket at opretholde fødemulighederne på de nedlagte fødesteder. Jordemoderforeningen har tilbagevist påstande om stordriftsfordele. Sundhedsstyrelsen opfordrer til valgmuligheder for de fødende, opfordrer til nærhed, kontinuitet, til sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats.

Planlægningen på svangreområdet er i det seneste årti imidlertid gået i stik modsat retning. Jeg nævner lukninger i flæng: Faaborg, Lemvig, Grenå, Odder, Grindsted, Tønder, Skive, Kalundborg, Køge, Helsingør, Vejle. Gentofte trues, og andre større steder er nævnt. Kun få steder er der en lille positiv udvikling.

Men sammenlægningerne er ikke engang det værste: Det værste er, at man ikke fastholder jordemødres sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, og jordemoderens tilstedeværelse i lokalområdet.Det som Jordemoderforeningen ikke kan acceptere er, at der ikke planlægges overordnet for svangreområdetat hver enkelt amtsråd skal fedte med hver deres egen løsningat denne løsning hver gang tager sit udgangspunkt i, hvad speciallæger mener er godtVi har haft et veludbygget jordemodervæsen i Danmark i mange, mange år. Siden centerordningens indførelse har det de fleste steder været forankret i primær sektoren, med direkte reference til social- eller sundhedsudvalg i amtskommunen. Nu er der ganske få strukturer af denne art tilbage. Langt de fleste amtslige jordemodervæsener ligger nu under obstetrisk-gynækologisk afdelingsledelse og det medfører, at jordemoderens virksomhedsområde bliver underlagt et lægeligt speciale. Flere steder ligger denne afdeling under en centerstruktur og i flodbølgen af besparelser drukner forebyggelses- og sundhedsfremmetiltag. Virkeligheden er desværre, at det preller af på det enkelte amtsrådsflertal, når jordemødre understreger betydningen af forebyggelse og sundhedsfremme.

Lad amtsborgmestrene og amtsrådenes flertal synge deres aftensang – eller svanesang – som de vil. Men befri dem for det overordnede ansvar for planlægning af svangreomsorgen. For deres planlægning er hverken overordnet eller ansvarlig.

Lillian Bondo
Landsformand