Leder: Åbent brev til Bertel Haarder og Bent Hansen: Brug jordemødre

I sommeren 2007 besluttede I at bede om at få flere jordemødre til at løse sundhedsopgaver i fremtiden.

Nu er de her. Nyuddannede jordemødre går arbejdsløse, de slider som timelønnede, de drager til udlandet, eller de arbejder ufaglært.

Og hvorfor bruger I så ikke os jordemødre efter hensigten?

På Danske Regioners generalforsamling den 14. april sad jeg og lyttede med begejstring til dit udsagn, Bent Hansen, da du fremførte det indlysende rigtige:

"Lad os gå fra Diagnoserelaterede Grupper, DRG, til Det Rigtige for Borgeren, DRB".

Og Bertel Haarder, du kvitterede i din hilsen til Danske Regioner fra regeringen med en opfordring til at prioritere kvaliteten:

”Vi er helt enige i målsætningen om at fokusere på mest mulig sundhed for pengene i en tid med snævre økonomiske rammer. Prioritering er ikke en spareøvelse, men skal sikre, at vi bruger pengene rigtigt – på kvalitet og på de behandlinger og lægemidler, hvor der er klar dokumentation for effekten”.

Derfor skal I to, Bertel Haarder og Bent Hansen, ved de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og regionerne blive enige om at fjerne mindst følgende tre hindringer for den langsigtede kvalitet, der, hvor jordemødre gør en forskel.

1. Fjern den hindring som ansættelsesstoppet udgør. Vi har erfarne jordemoderkolleger, der gerne vil ud i hjælpearbejde, udstationering eller uddannelse, men ikke kan få orlov, fordi deres jordemoderleder ikke får lov at tage en yngre kollega ind, mens de er borte. Giv adgang til fri omsætning af arbejdskraften, det vil lønne sig i sikring af viden fremover.

2. Fjern den hindring for kvalitet som DRG afregningen giver. Der er fortsat en direkte kobling mellem DRG og en fødeafdelings økonomi. Der skal være mulighed for afregning for en dyr operation, ingen tvivl om det. Men det er vigtigt, at det eneste sted i sygehusvæsnet, som har en stor forebyggelsesopgave, nemlig fødeafdelingerne, har smidig adgang til at prioritere den kvalitet, der ligger i at undgå de dyre komplikationer og de dyre genindlæggelser. Som det er nu, straffes afdelinger, der gør det godt.

3. Fjern hindringen for den langsigtede anvendelse af jordemødre. Vi mister flere årgange, når de nyuddannede ikke kan komme i arbejde med det samme. Når man er færdiguddannet i politiet, en kort videregående uddannelse, er man garanteret arbejde inden for politiet. Når man er færdig på lægeuddannelsen, har man direkte arbejde i KBU, de tolv måneders basisuddannelse, bedre kendt som turnus. Jordemødre ligner læger, hvad angår selvstændigt virksomhedsområde og ikke mindst hjælpepligt i henhold til sundhedsautorisationsloven.

Hvis ikke I på andre måder kan sikre, at Danmark anvender jordemødre fornuftigt, så garanter i hvert fald ét års ansættelse til alle nyuddannede jordemødre. Så tager vi den derfra.

Jeg stiller mig til rådighed for drøftelse af problemet med jer begge.'Hvis ikke I på andre måder kan sikre, at Danmark anvender jordemødre fornuftigt, så garanter i hvert fald ét års ansættelse til alle nyuddannede jordemødre. Så tager vi den derfra.'
Lillian Bondo, formand