Leder: Åben for status

Så er det tid at gøre status igen! Kongressen er lige om hjørnet, 6. november 2006, og som det er fastlagt i Jordemoderforeningens love, så skal hovedbestyrelsen forud for kongressen udarbejde en beretning, der gøres tilgængelig for samtlige medlemmer. Det gør vi i dette nummer af tidsskriftet. Se beretningen i midten af bladet.

Vores sidste kongres havde fokus på foreningens struktur, og det var godt at få på plads. Efterårets kongres bliver anderledes udadvendt mod de problemer og udfordringer, der er for medlemmerne ude i hverdagen. Bemærk, at kongressen er åben for tilhørere.
Vi har denne gang forsøgt at trække nogle hovedkonklusioner skarpere op. Et blik på overskrifter og underrubrikker i beretningen vil give dig et overblik over hovedbestyrelsens vurdering af ”rigets almindelige tilstand”, og vi nærer ikke tvivl om, at du vil finde rigeligt at gribe fat i!

Løn- og arbejdsvilkår for jordemødre trænger fortsat til en grundig indsats. Det er ikke gjort med de skridt, som vi trods alt fik taget i Sundhedskartellet ved sidste overenskomst. Arbejdet med at forbedre løn og arbejdsmiljø fortsætter, både for det enkelte medlem og for de store grupper. I den sammenhæng er det en styrke for Jordemoderforeningen, at vi fortsat har en bred og dækkende repræsentation af foreningen på arbejdspladserne i form af tillidsrepræsentanter, som yder et stort arbejde, og det er heldigvis stadig muligt at rekruttere nye til erstatning for tillidsrepræsentanter, som træder tilbage, eller går videre til uddannelse eller ledelse.

Svangreomsorgen er under pres og under udvikling på samme tid. En masse gode kræfter arbejder med at indføje ny viden og fastholde værdifulde elementer af gammel viden. Men det er ikke uden betydning, at den offentlige sektor er under økonomisk pres.
Der skal kæmpes for hver krone til omsorgen for familierne. Revisionen af Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til svangreomsorgen fylder meget i foreningens arbejde, og hovedbestyrelsen deler formandskabets frygt for implementeringen i det nye regionale Danmark. Ligeså meget mediefokus der kan være på enkeltsager, ligeså hurtigt glemmes det igen, når man skal til at tildele midler til forebyggelse af sådanne sager. Det kommer til at involvere alle jordemødre at få dokumenteret, hvad det kræver at yde ikke blot en god, men den nødvendige, den bedste omsorg.

Skal man yde omsorg, så skal der også ydes omsorg for én selv. Og Jordemoderforeningens virke er at sikre, at begge dele kan lade sig gøre. Til det formål kræves mange forskellige indsatser, og beretningen dækker denne gang ikke alt, hvad foreningen har en finger med i. I en række sammenhænge udgives der allerede ”egne” beretninger, og dem henviser vi til på hjemmesiden. Det gælder store interesseområder så som Pensionskassen for Jordemødre, og foreninger, hvor vi indgår med den interesse, som jordemoderfaget giver: Se listen over eksterne repræsentationer på hjemmesiden, og følg link derfra.

Det er kutyme at takke for godt udført arbejde, når man står i en sammenhæng, hvor frivillige kræfter betyder meget, og det skal også gøres her: Tak til alle de jordemødre og jordemoderstuderende som i den forløbne periode har været med til at give Jordemoderforeningens ord og handlinger vægt!

God læselyst!