Leder: 2020 Year of the Nurse and the Midwife

“Også her i Danmark er der brug for at fortælle politikere, hvorfor vi skal investere i jordemødre. Og vi skal gøre det helt klart, at et godt arbejdsmiljø samt mulighed for at virke på hele det område, vi er uddannet til, er en forudsætning for rekruttering af jordemødre.”
Lis Munk, formand

WHO har udnævnt 2020 til ’Year of the Nurse and the Midwife’. WHO sætter dermed fokus på sygeplejerske- og jordemoderprofessionerne, der gør en essentiel forskel for folkesundheden generelt og jordemødre specifikt for den seksuelle og reproduktive sundhed.

WHO ønsker også at sætte fokus på de pressede forhold, som mange sygeplejersker og jordemødre arbejder under. Verdenssundhedsorganisationen argumenterer desuden for en øget investering i flere sygeplejersker og jordemødre.

Arbejdet med millenniummålene viste tydeligt betydningen af at sikre kvinder adgang til veluddannede jordemødre. Satsningen på uddannelse af jordemødre og på at organisere svangreomsorgen så jordemødrene er, hvor kvinderne er, førte til, at færre mødre og børn dør i forbindelse med fødsel

Også her i Danmark er der brug for at fortælle politikere, hvorfor vi skal investere i jordemødre. Og vi skal gøre det helt klart, at et godt arbejdsmiljø samt mulighed for at virke på hele det område, vi er uddannet til, er en forudsætning for rekruttering af jordemødre.

En investering i jordemødre skal også være en investering i forhold, hvor vi har mulighed for at yde god jordemoderfaglig omsorg. Hvis knappe ressourcer udfordrer den gode faglighed, oplever mange det, vi kalder samvittighedsstress. Vi går hjem fra arbejde med dårlig samvittighed for eksempel fordi vi ikke havde mulighed for at være nærværende i tilstrækkeligt høj grad.

Nordisk Jordmorforbunds tidligere formand Hildur Kristjánsdóttir sagde i sin åbningstale på den seneste nordiske kongres, at et stigende antal jordemødre helt forlader faget på grund af arbejdsbelastning. Hun henviste til internationale undersøgelser, der viser, at jordemødre oplever, at deres privatliv bliver invaderet af arbejdslivet. “De oplever, at der er et øget pres på deres familier og fritid“, sagde hun og opfordrede til at gå ud og gøre opmærksom på jordemødres arbejdsmiljø og velbefindende. “Vi ser mere og mere forskning om konsekvenserne af at arbejde i skiftende vagter, af at arbejde om natten og et forstyrret søvnmønster. Vi skal se på vores egne forhold, for vi kan kun give omsorg for andre, hvis vi passer på os selv”, sagde Hildur Kristjánsdóttir.

Og jeg kan jo kun give Hildur ret.

Derfor vil Jordemoderforeningen også benytte det internationale jordemoderår til at se på, hvordan vi kan støtte arbejdet for et godt arbejdsmiljø gennem samarbejde på arbejdspladserne, formidling af viden og beskrivelse af muligheder og forhindringer for det gode jordemoderliv. Vi vil samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsmænd og ledere for at give bedre forudsætninger for det lokale arbejde.