Leder: 2007 – året før det bryder løs

Om nogle ganske få uger tager vi afsked med året 2007. Et spændende år.

2007 var året, hvor Sundhedsstyrelsen færdiggjorde nye svangreomsorgsanbefalinger.

2007 var året, hvor mange oplevede en kølig og våd sommer med oversvømmelser af utilstrækkelige kloakker. Det gik op for selv byboere, at vejret ikke kun er noget, vi taler om, vi gør faktisk også noget — negativt — ved det.

2007 blev valgår. Udskrevet med baggrund i, at regeringsblokken for en gangs skyld var delt på spørgsmålet om afviste asylansøgeres situation.

Efter en snæver sejr kunne Anders Fogh Rasmussen danne sin tredje regering, endnu engang med Dansk Folkeparti som den afgørende støtte. Og hvad står denne regering så over for?

Ja, blandt andet at 2007 vil blive husket som året, hvor det for alvor blev erkendt — og ikke mindst politisk anerkendt — at der er et kæmpe lønproblem i den offentlige sektor, ikke mindst for kvinderne. ”Grænsen er nået” lyder det fra mange sider.

Også blandt jordemødre ulmer det. Den 2. oktober var vi ude på pladser og torve landet rundt med FTF og andre offentligt ansatte. Den 12. oktober, da vores lønforhandlinger startede, var 175 kække jordemødre og jordemoderstuderende på gaden, og de fik utallige danskere i tale med oplysning om vores lønforhold — og varm kaffe!

Nordiske kolleger, færøske jordemødre først på året, finske jordemødre og sygeplejersker for nylig, har konfliktet sig — på den benhårde måde — til bedre resultater. Muligheder, der i den konkrete udgave ligger udenfor aftalesystemets rammer herhjemme, men som taler deres eget sprog om, at ”nok er nok”!

I Svendborg har ikke alene jordemødrene, men også jordemødrenes mænd markeret sig.

Og senest har mange borgere — i skrivende stund mere end 10.000 — med deres underskrift markeret en opbakning til Hvidovre-jordemødrene i deres kamp mod de vedvarende forringelser af vilkårene for gravide og fødende (se omtalen inde i bladet).

2007 er også året med optakten til overenskomst 2008! Spændingen vokser i Sundhedskartellet og i den øvrige fagbevægelse, men der er bestemt også nervøsitet at spore både i det politiske liv på Christiansborg og i regioner og kommuner.

Hvad Sundhedskartellet angår, så vil Jordemoderforeningen gøre, hvad vi kan, for at sikre sammenholdet og gode resultater. Vi hører til holdet, der siger, ”send flere penge”, men lad os som tidligere i ”den danske model” selv forhandle et resultat.

Hvad den politiske nervøsitet angår, så er det jo forståeligt, når man både lover lavere skat og mere velfærd. Det lyder som en cocktail, der ikke er egnet til at løse de store rekrutteringsproblemer til den offentlige sektor.

Vi kan stadig rekruttere til uddannelsen. Men ønsker regeringen, at jordemødre skal fastholdes, når de er færdige med uddannelsen, så skal der penge på bordet til forhandlingerne. Ellers kan 2007 meget vel blive husket som ”året før det brød løs”

Rigtig god overenskomstforhandling 2008, vel mødt til møder og aktioner, og God jul og Godt Nytår til alle.