Leder

Om et år, den 3.-5. juni 2010, er der kongres i Nordisk Jordmorforbunds regi. Den videnskabelige komite har allerede arbejdet med det videnskabelige program i et år, der er mange spændende opgaver at forberede og tage stilling til.

Det varer ikke længe, før vi kan byde et korps af reviewere velkomne. Du kan stadig nå at melde dig som reviewer. Fristen udløber 1. august 2009.

Vi glæder os også til at gennemgå de mange abstracts, som jordemødre fra hele Norden i de kommende måneder sender til den videnskabelige komite. Fristen for indsendelse af abstracts er den 1. oktober 2009. Herefter vil den videnskabelige komite, sammen med korpset af reviewere, sammensætte et spændende og alsidigt program.

Der er seks forskellige kategorier at vælge imellem for jordemødre, der vil bidrage til det faglige program. Der er mulighed for at indsende abstrakts lige fra store mundtlige præsentationer, små præsentationer af eksempelvis en oplevelse fra praksis, symposier og workshops. Læs mere om det på www.njf2010.dk.

Vi lægger an til en flot begivenhed, der skal markere den stærke kobling mellem praksis og videnskab, der kendetegner jordemoderforskningen. Som noget nyt bliver der flere måder, hvorpå vi kan præsentere resultater og praksis. Vi føler os overbevist om, at mange vil tage godt mod denne nytænkning og åbning for forskerspirer og jordemødre fra praksis.

Vi har den ære at kunne præsentere de tre hovedtalere: Cathy Warwick fra England, Ulla Waldenström fra Sverige og Hanne Kjærgaard fra Danmark. De vil med hver deres vinkel på kongressens tema, ’Praksis og videnskab’, reflektere, diskutere og perspektivere over deres egen og andres forskning.

Vi regner også med et spændende og indbydende korps af udstillere, og alle medlemmer af foreningen er meget velkomne til at finde og foreslå udstilleremner til kongressen.

Jeg var til Nordisk Jordmorforbund’s styrelsesmøde i Island for en måned siden, hvor jeg havde lejlighed til at fremlægge planlægningen til dato. Der er stor opslutning om kongressen fra de andre medlemmer i styrelsen af Nordisk Jordmorforbund; vi udgør et fællesskab med mange lighedstræk på trods af forskelle i historie og uddannelse samt forskningstraditioner.

Mange små og store brikker skal endnu falde på plads af såvel indholdsmæssig som praktisk karakter, men vi er godt på vej. Vil du være med til at optræde, forberede, underholde, indkvartere, udstille? Så lad os høre fra dig. Spred budskabet om kongressen og gå ind på hjemmesiden for flere informationer www.njf2010.dk

Vi glæder os til et brag af en kongres om et år!"Vi lægger an til en flot begivenhed, der skal markere den stærke kobling mellem praksis og videnskab, der kendetegner jordemoderforskningen." Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen