Lang fra ønske til realitet

En dansk jordemoderuddannelse og en flybillet er ikke nok, når man vil søge arbejde i England. Det er hårdt arbejde at dokumentere og formulere sig til et job. Det har to nyuddannede jordemødre erfaret, men drømmen om at arbejde på en fødeafdeling i London er gået i opfyldelse.

Det har ikke kostet blod, men sved og et par tårer er blevet fældet siden Veronica Barfred Petersen og Hanne Brøgger besluttede sig for, at de ville arbejde i London. De to jordemødre blev færdiguddannet fra uddannelsen i København for henholdsvis et år siden og i januar i år, og de har begge fået arbejde på Kingston Hospital i det sydvestlige London. Hanne startede i jobbet 15. februar, mens Veronica venter på, at de sidste formaliteter går i orden. Hun håber, at kunne hun tage flyveren til London i slutningen af marts.

Men hvad får to nyuddannede jordemødre til at søge til England og til at arbejde i en ukendt organisation og på et fremmed sprog? Lysten til en personlig og en faglig udfordring er fællesnævneren for de to jordemødres svar. For Veronica, der netop er blevet færdig og endnu ikke har haft arbejde i Danmark som uddannet jordemoder, handler det også om at komme væk fra den hårde konkurrence, der er blandt de nyuddannede om job.

– Der var en temmelig presset stemning i klassen i de sidste måneder. Vi vidste, at vi skulle ud og kæmpe om de få jobs, der er, og det gav mig skubbet til at prøve at søge til London. Jeg vil hen et sted, hvor de gerne vil have mig, og hvor jeg ikke risikerer, at skulle kæmpe mod mine elevkammerater for at få jobbet, siger Veronica med klar adresse til den aktuelle jobsituation for jordemødre i Danmark. Ud af de 80 jordemødre, der blev færdige i januar i år, var halvdelen uden job, da de fik eksamensbeviset.

For Hanne handler det blandt andet om at sikre sig et job, og hun har efter et år med vikariater på fødeafdelinger i Danmark lyst til og mulighed for at rejse ud og få ny inspiration.

– Jeg er et sted i mit liv, hvor det kunne være spændende at arbejde i udlandet og hvor jeg har mulighed for det. Samtidig er det ikke nemt at få arbejde i Danmark, så derfor valgte jeg at søge job i London, fortæller Hanne. Hun og Veronica ser også frem til at træffe jordemødre med med forskelligt erfaringsgrundlag og med internationale kontakter, som de kan trække på senere.

– Jeg ser også det her som en mulig vej videre ud i verden, siger Hanne.

Den besværlige vej
Men hvis man tror, at man bare lige tager til London og begynder at arbejde som jordemoder, så kan man godt tro om igen. Arbejdskraftens fri bevægelighed i det europæiske samarbejde er ikke mere fri, end at det har taget de to jordemødre uger og måneder at få formaliteterne til at falde på plads. Det har kostet penge og mange, mange timers arbejde at finde ud af reglerne for godkendelse af autorisation over landegrænserne og at få godkendt autorisationen sammen med en række andre papirer og dokumenter. En af de hurdler, de to er stødt på, er det danske sprog i en række dokumenter. For eksempel kan man ikke få en engelsk version af autorisationsbeviset efter, at Sundhedsstyrelsen er gået over til digital og papirløs autorisation. I den ny digitale form får man heller ikke umiddelbart et officielt udseende stykke papir på sin autorisation, og det er et problem, når sundhedsmyndighederne i England kræver både papir og stempel (se sideartikel). Til gengæld udleverede både Hannes og Veronicas kirkekontorer hurtigt en attesteret kopi af deres fødsels- og dåbsattest på engelsk. Også hos politiet gik det glat med at få en brugbar kopi af straffeattesten.

En anden hurdle, man skal være opmærksom på, er de udgifter, der følger med attestation af diverse papirer. At få en notarius publicus til at attestere en kopi af originalen kan koste fra 100-175 kr. Derudover kommer eventuelle udgifter til en statsautoriseret oversætter. Dette er påkrævet i de tilfælde, hvor man ikke kan få en engelsk version af de danske originaler, eksempelvis tidligere ansættelseskontrakter.

Ud over godkendelse af autorisationen kræver jobbet i England, at man stiller med to referencer for eksempel fra tidligere arbejdsgivere eller fra lederen af den jordemoderuddannelse, man er uddannet fra. Det kræver desuden en engelsk bankkonto — uden konto ingen løn. De to jordemødre regner med at tegne en dansk rejseforsikring, der dækker dem, hvis de får brug for at rejse hjem i forbindelse med sygdom, men det er et af de spørgsmål, der stadig mangler at blive undersøgt. Når de er kommet til London skal de søge optagelse i en sygeforsikring.

Rådet fra de to jordemødre lyder: Vær i god tid. Lav en liste over alt det, du skal nå og vær parat til at gøre tingene flere gange. Der er rigtig meget papirarbejde og man skal være standhaftig for at stå det igennem, lyder det fra de to. Et godt råd er også at dukke op personligt eller ringe eller skype med sine spørgsmål, frem for at sende e-mails.

At søge job
Medacs Healthcare er navnet på et rekrutteringsfirma, der henter udenlandsk arbejdskraft til det engelske sundhedsvæsen. Der er fortsat mangel på sundhedspersonale og dermed basis for at opfordre sundhedspersoner som Hanne og Veronica til at tage til England. På deres vej mod en endelig aftale om job har Medacs Healthcare været en stor hjælp for de to jordemødre. En konsulent fra firmaet introducerede de to jobsøgende jordemødre for fødesteder, der søger arbejdskraft og vedkommende medvirker også ved det første telefoninterview med en potentiel arbejdsgiver.

Som noget af det første efter en ansøgning skulle de danske jordemødre gennem et telefoninterview, hvor parterne føler hinanden på tænderne. Interviewet er ret uformelt, men sker på baggrund af et meget detaljeret CV, som jordemødrene var blevet bedt om at sende frem.

– Jeg tror, at mine engelskundskaber blev vurderet ved telefoninterviewet fortæller Veronica, der siden blev indbudt til en samtale på hospitalet. Den næste face-to-face samtale var derimod af mere formel karakter. Ansøgerne bliver hørt i deres obstetriske viden.

– Det hele foregik i en god atmosfære, men med en klar dagsorden: De ville tjekke mit faglige niveau, fortæller Veronica, der, udover at blive hørt i sin obstetriske viden også skulle bestå en drug calculation test, hvor hendes matematiske forståelse blev testet.

Umiddelbart efter samtalen fik Veronica besked om, at hun var velkommen som ansat, men der lå stadig en række udfordringer forude.

– Det første jeg gjorde, var at få taget de obligatoriske blodprøver og så gik jeg op på NMC (Nursing and Midwifery Council, red.), der står for godkendelse af autorisationen. Det kan anbefales, at man hurtigt aflægger dem et besøg, hvis man overvejer job i England, råder Veronica.

Introduktionen
En af de ting, der tiltaler den nyuddannede Veronica, er, at man på de engelske fødesteder er opmærksomme på, at det er en stor omvæltning at gå fra at være studerende til nyuddannet jordemoder, specielt nar man starter op i et andet land. Det virker ifølge de to jordemødre som om, at man tager sig godt af sine grønne jordemødre.

– I England har man fokus på, at man som nyuddannet skal have en indkøringsperiode. Man får en god og grundig introduktion på stedet på en måned, og så har man en supervisorjordemoder som et led i hospitalets akkreditering, fortæller Veronica.

Hanne og Veronica har henholdsvis fremlejet og sagt deres lejligheder op for at rejse til London. Begge har fået faste ansættelser i London, men foreløbig er deres plan at blive i et år, dette er også, hvad hospitalet helst ser man som minimum bliver. Og med så mange administrative udfordringer, som de to jordemødre indtil videre har haft i forberedelsesprocessen, ville det også være ærgerligt at vende hjem før. For helt nemt er det ikke, erkender de.

– Man skal ville det, men undervejs føler man sig så velkommen, at man ikke kan andet end at glæde sig. Det er en udfordring, at alt er nyt, så det er rigtig godt at have en dansk kollega at sparre med, siger Hanne.

Jordemoder i London

Løn:
Lønnen for en basisjordemoder ligger på ca. 30 - 32.000 euro pr år. Det vil sige, at man ca. har 2.000 euro pr måned efter skat.

Bolig: Mange hospitaler stiller bolig til rådighed den første tid. Det koster ca. 500 euro om måneden. En delelejlighed for tre i London koster ca. 700 euro pr. måned.

Arbejdstid: Fuld tid er 37,5 time pr uge.

Kontrakt og aftaler: Du er velkommen til at kontakte Jordemoderforeningen, når du søger job i udlandet. Foreningen kan rådgive dig om, hvad du skal være opmærksom på, før du indgår aftaler med en arbejdsgiver. Foreningen kan desværre ikke hjælpe dig med rådgivning og vurdering af selve kontrakten, idet vi ikke har det fornødne kendskab til udenlandsk lovgivning og aftalesystem.

Medlemskab: Man skal være medlem af NMC (organisation der godkender autorisationen og følger op på jordemødres kompetencer) når, man har opnået engelsk autorisation. Det koster 76 pund.

Fødestedet: Fødestederne i London er betydeligt større end i Danmark. De mindste har ca. 3.000 fødende om året. Flere fødesteder rummer både specialafdeling og jordemoderledet klinik. På mange fødesteder i England arbejder man i rotationsordning, så man kommer til at arbejde på både svangre-, føde- og barselafdeling og med hjemmefødsler.

Andet: De mangler jordemødre i London og man er meget interesseret i jordemødre fra Danmark. Arbejdsstederne ser helst, at man binder sig for minimum et år. Rekrutteringsfirmaet Medacs Healthcare rekrutterer mange og er meget hjælpsomme.

Kilde: Veronica Barfred og Jordemoderforeningen

Papirløs autorisation volder problemer
Sundhedsstyrelsen indførte 1. januar i år digital og papirløs autorisation. Hvor jordemødre og andet autoriseret sundhedspersonale tidligere modtog autorisationen på et stykke officielt papir fra styrelsen, får den nyuddannede jordemoder besked over mail om, at hendes navn er at finde i Sundhedsstyrelsens offentlige autorisationsregister, som kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Den digitale autorisation er indført af sikkerhedsmæssige grunde for at forebygge forfalskninger af autorisationer. Den digitale autorisation rummer imidlertid problemer, når man skal søge arbejde i udlandet. For det første er alle oplysninger om autorisationen på styrelsens hjemmeside kun på dansk. For det andet er det ikke muligt at printe en autorisation, så den ser ”officiel” ud.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at der arbejdes med en engelsk version af det offentlige autorisationsregister. Det forventes, at en engelsk version vil ligge klar i løbet af 2010.

Inden overgangen til den ny ordning overvejede Sundhedsstyrelsen at sende et elektronisk dokument med autorisationen til alle, der modtager autorisation. Men grundet sikkerheden i elektroniske dokumenter som fx et pdf-format, blev det afvist, da det med en sådan løsning fortsat ville være muligt at lave forfalskninger.

Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at når en jordemoder søger om autorisation i udlandet, så skal hun anmode om et ’Certificate of Current Professional Status’ hos Sundhedsstyrelsen. Certifikatet bekræfter overfor den udenlandske myndighed, at ansøgeren har en gyldig autorisation. Certifikatet var også et krav inden den papirløse autorisationsordning blev indført, da de gamle autorisationsbeviser ikke viste den aktuelle autorisationsstatus. Sundhedsstyrelsen oplyser, at certifikatet bør være nok til, at jordemoderen kan få autorisation i udlandet. Certifikatet sendes direkte fra styrelsen til den relevante udenlandske myndighed. Certifikatet er gratis, og det tager ca. to uger fra anmodningen hos Sundhedsstyrelsen, til den relevante myndighed har certifikatet.


Nyttige adresser
Hvis du søger arbejde i udlandet kan du hente hjælp på www.ciriusonline.dk, hvor du kan læse om andre landes regler for vurdering af uddannelse mv. I England er det Nursing and Midwifery Council, der godkender udenlandske autorisationer. Dem finder du her: www.nmc-uk.org. På www.udiverden.dk kan du læse om mulighederne for at arbejde i og uden for Europa, om ansættelseskrav,om at arbejde i et udviklingsland og om, hvordan du kan få hjælp til at finde arbejde. På På www.europa.eu/eu-life/work-business/index_da.htm finder du oplysninger om, hvordan du laver et europæisk CV, finder arbejde og får dine kvalifikationer anerkendt. På Udenrigsministeriet hjemmeside kan du læse om legalisering af dokumenter til brug i udlandet www.um.dk/da/menu/Borgerservice/Legalisering/Apostillen/ . Det er også gode råd at hente på www.borger.dk - Danskere i udlandet. Desuden er det værd at kigge på Danmarks ambassade i Londons hjemmeside www.amblondon.um.dk/da.