Kvalitetsrettigheder i svangreomsorgen

Hvis det står til socialdemokraterne, så skal forholdene for de gravide og kommende familier forbedres. Det fremgår af et udspil til ny børnepolitik, der blandt andet foreslår ret til fødsels- og familieforberedelse.

Fem jordemoderkonsultationer med samme jordemoder til alle gravide.

Fødselsforberedelse til alle førstegangsfødende. Familieforberedelse til alle gravide. Sikring af at alle fødende har en jordemoder hos sig under hele den aktive fødsel i det omfang, de ønsker det. Tilbud til den nybagte far om at overnatte med mor og barn den første nat efter fødslen.

Sådan lyder et par af de konkrete bud på, hvordan socialdemokraterne vil sikre børn en god start i livet, når partiet får regeringsmagten. Udspillet handler om velfærden for børn mellem 0 og 6 år, og har vægt på forebyggelse og særlig indsats for udsatte grupper. Indsatsen skal ses i en sammenhæng, hvor både jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger spiller en vigtig rolle og blev præsenteret i midten af november af socialordfører Mette Frederiksen (S).

– Svangreomsorgen har været et underkendt område, hvor flere amter har skåret ned. Det betyder blandt andet, at den fødende ikke kan være sikker på at have en jordemoder hos sig under hele den aktive fødsel, og at der mange steder ikke tilbydes fødsels- og familieforberedelse, siger Mette Frederiksen, der mener, at det er for snævert kun at se på svangreomsorgen som et sundhedspolitisk anliggende. – Som socialordfører støder jeg så godt som aldrig ind i svangreomsorgen, selv om indsatsen på det område har stor betydning for barnet. Det, at forældrene får mulighed for at forberede sig på forældreskabet og har ordentlige forhold under og efter fødslen, er netop med til at sikre barnets sociale tarv, som er det, vi har i fokus, siger Mette Frederiksen.

– Man hører tit, at kvinder jo altid har kunnet finde ud af at føde børn. Men vores oplæg anerkender, at god fødselsforberedelse, ret til en god fødsel og andre forældrerettigheder er essentielt for barnets senere trivsel. Det ville være dybt ulykkeligt, hvis indsatsen på svangreområdet bliver udvandet, siger den socialdemokratiske socialordfører.

<//span>Fra anbefaling til kvalitetsrettighed
Socialdemokratenes udspil lægger sig på svangreområdet tæt op ad Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kvinders lovmæssige ret til jordemoderhjælp. Forslaget er på den måde ikke nogen nyskabelse. Tidsskrift for Jordemødre har spurgt Mette Frederiksen om, hvorfor partiet vælger at komme med forslag, der i forvejen anbefales af landets sundhedsmyndigheder eller direkte er lovfæstet:

– Ånden i oplægget er at give børn og deres familier kvalitetsrettigheder. Vi har jo set, at det ikke er nok, at Sundhedsstyrelsen udgiver anbefalinger på området, så vi vil sikre, at de gravide og deres familier får ret til ydelser af høj kvalitet. Derfor afsætter vi også penge til regionerne til at løse opgave, siger Mette Frederiksen. Socialdemokraternes egne beregninger siger, at gennemførelsen af forslagene på svangreområdet vil komme til at koste 100 millioner kr. årligt.

Barselbesøg mangler på listen
Socialdemokraternes udspil nævner ikke retten til et barselbesøg, hvor kvinden har mulighed for at tale fødslen igennem med en jordemoder. Men det er ikke udtryk for et fravalg, forsikrer Mette Frederiksen.

– Der er stadig hjørner og kanter, der skal pudses af, og vi ser meget gerne, at faglige organisationer og andre interessenter vil være med til at udvikle det børnepolitiske program. Man kunne for eksempel godt forestille sig, at et af sundhedsplejerskebesøgene ved tidlig udskrivning bliver til en barselsamtale ved en jordemoder, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokraternes børnepolitiske udspil findes på www.socialdemokraterne.dk