Kun få gener af nattevagt i Odense

Skiftarbejde og natarbejde kan medføre en række helbredsgener. Derfor skal sundhedspersonale, der arbejder mere end 300 nattetimer om året tilbydes regelmæssig helbredskontrol.

Odense Universitetshospital har for nylig gennemført en lovbefalet undersøgelse af det personale, der har mere end 300 timers natarbejde pr. år. Blandt de ca. 500 ansatte, der har mange nattevagter, deltog 289 i en spørgeskemaundersøgelse, og 52 takkede ja til at komme til helbredskontrol. Ca. halvdelen af deltagerne gik i fast nattevagt og den anden halvdel i skift.

Ifølge ledende overlæge Lars Brandt fra Arbejds- og Miljømedicinsk klinik, var der ingen jordemødre med i undersøgelsen. De tilhører det store antal ansatte, som går i nattevagt i mindre end 300 timer pr. år.

Resultaterne af undersøgelsen viste, at mellem 65 og 80 procent af de ansatte aldrig eller sjældent havde gener som følge af skæve arbejdstider. Den hyppigste gene var oppustet mave. Det døjede 29 procent med. Undersøgelsen viste også, at 66 procent af deltagerne i undersøgelsen var enten tilfredse eller meget tilfredse med natarbejdet. Kun 11 procent var direkte utilfredse.

Rapporten anbefaler at indføre seniorordninger i forhold til nattevagt, og at sygehuset generelt tillader powernap. 

Anbefalinger om skiftearbejde
Ud fra helbredsmæssige hensyn er det en god idé, at arbejdspladsen tilrettelægger arbejdet, så man

 • formindsker fast natarbejde til mindst muligt
 • reducerer antallet af nætter i træk til 2-4
 • roterer med uret
 • tilpasser vagtlængden til arbejdskravene
 • undgår lange vagter
 • undgår korte intervaller mellem to vagter
 • overvejer kortere natskift
 • ikke begynder morgenvagten for tidligt

Ud fra sociale hensyn et det vigtigt, at man kan

 • holde flest mulige friweekender
 • gøre planlægningen af arbejdstiden fleksibel
 • finde balancen mellem regelmæssighed og fleksibilitet
 • begrænse afvigelser fra det planlagte
 • informere i god tid om vagtplaner og afvigelser

Det er op til den enkelte arbejdsplads at afveje de enkelte hensyn over for hinanden. Fx kan det være svært at opfylde både kravet om mange friweekender og at undgå lange vagter.