Kredsformændene om de to ekstra medlemmer i kredsbestyrelserne

Tidsskrift for Jordemødre har spurgt de seks kredsformænd om følgende:

  1. Hvilke overvejelser har I gjort jer om de to ekstra pladser i kredsbestyrelsen? Hvilken rolle kan de komme til at spille?
  2. Hvordan vil I rekruttere til posterne i jeres kreds? 

Region Hovedstaden
1. Vi skal drøfte den nye struktur og de muligheder, den indebærer, på et kredsbestyrelsesmøde i marts og vi forventer at holde klubmøder inden generalforsamlingen. Vi arbejder desuden på at omstrukturere tillidsrepræsentant- kollegiets møder, fortæller kredsformand Birgit Plough.

2. Vi vil holde alle muligheder åbne ved at annoncere for de ekstra poster i kredsbestyrelsen internt på arbejdspladserne. Vi har svært ved at “finde” de medlemmer, der ikke er engageret på en arbejdsplads og derfor må den brede rekruttering til de nye poster ske gennem tidsskriftet og gennem formandskabets facebookprofiler

Region Sjælland
1. Jeg ser en mulighed i, at de nye kredsbestyrelsesmedlemmer kan aflaste tillidsrepræsentanterne og formanden. Tillidsrepræsentanterne er fyldt op af med TR-arbejde, så de ekstra kræfter kunne bruges til det strategiske arbejde og til for eksempel at køre jordemoderklubberne i gang. Hvis det er en forskere eller en privatpraktiserende, der kommer til at sidde i bestyrelsen, så kan vi på den måde knytte tættere bånd til dem, der ikke er ansat i regionen, siger kredsformand Bodil Bjørg.

2. Det bliver en udfordring at rekruttere de nye medlemmer, at nå ud til alle og forklare hvad posterne kan bruges til. Vi vil sætte plakater op og satse på at medlemmerne læser Tidsskrift for Jordemødre. Vi forventer, at vi får spørgsmålet “hvad forventes af mig”, når kandidater melder sig. Og det vil vi bruge det kommende møde i kredsbestyrelsen til at overveje.

Region Syddanmark
1. Vores fokus har været at sikre, at alle jordemødre i foreningen bliver bevidstgjort om muligheden for at være en del af kredsbestyrelsen og på hvilke vilkår – så alle har en fælles forståelse. Jeg tænker, at de jordemødre, der besætter de to ekstra pladser, kan se andre vinkler på arbejdet i regionen, således at vi også i kredsbestyrelsen favner alle/flere måder at være jordemoder på eller arbejde med fagpolitikken på, siger kredsformand Gitte Valeur.

2. Vi vil afholde valg ved generalforsamlingen i kredsen, hvor alle, der ønsker det, kan stille op til posterne.

Lederkredsen
1. Vi ser udvidelsen af kredsbestyrelsen som en kærkommen lejlighed til at supplere lederkredsbestyrelsen med ekstra kompetencer og bredere repræsentation fra hele Danmark. Lederkredsen skal favne flere niveauer på ledelsesområdet. Der er behov for både at supplere os inden for uddannelsesledelse/ forskningsledelse og evt. ledelse inden for et bredere kompetenceområde, siger kredsformand Anette Frederiksen.

2. Vi regner med at kunne rekruttere de ekstra medlemmer fra generalforsamlingen.

Region Nordjylland
1. Vi er meget åbne for, at kredsbestyrelsen som samlet team skal defineres på ny. Det skal selvfølgelig foregå ud fra erfaringer, samtidig med at vi forestiller os, at lyst, engagement og initiativ fra de to medlemmer skal have lov at fylde, siger kredsformand Pernille Johansen.

2. Vi vil reklamere for generalforsamlingen, både nu her i bladet, via mail og mund-tilmund. Vi vil rigtig gerne, at det ikke – udelukkende – er os, som aktivt rekrutterer kandidater, vi måske ser noget potentiale i. Men at de, som gør sig tanker, har ideer eller overskud – som vi måske ikke kender til – melder sig på banen. Vi håber på en stærk bestyrelse med potentiale for oprettelse af fx arbejdsgrupper.

Region Midtjylland
1. Vi har et håb om, at de ekstra medlemmer af kredsbestyrelsen kan supplere det arbejde, vi allerede gør i bestyrelsen. Jeg forestiller mig jordemødre med specifikke emner og interesser, som gerne vil være med til at arbejde politisk for at fremme dem. Jeg kan også se dem være med til at lave faglig udvikling og aktiviteter for alle jordemødre, siger kredsformand Tanja Lyth.

2. Vi har planer om at alle tillidsrepræsentanter informerer lokalt om, hvad det indebærer at sidde i kredsbestyrelsen. Vi satser også på, at medlemmerne ser omtalen i tidsskriftet, for vi kender ikke nødvendigvis dem, der ikke er ansat på en regional arbejdsplads. Vi er også ved at oprette en Facebook-side, ‘Jordemødre i Midt’, hvor det vil være oplagt at skrive om de nye pladser i kredsbestyrelsen.