Kort sammenskrivning af Danske Regioners og Sundhedskartellets krav, sat overfor hinanden

Skemaet viser en ultrakort sammenskrivning af arbejdsgivernes (Danske Regioners) krav sat over for Sundhedskartellets krav. Klik her for at læse kravene i deres helhed og oprindelige form. Her findes desuden en kommenteret version af kravene sammenskrevet i et kravkatalog.